Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

NicoRiavan Dijk350Nico en Ria van Dijk 65 jaar getrouwd
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Op maandag 9 maart 2020 felici­teerde wethouder Rita Noordzij namens het col­lege van burge­meester en wethoud­ers Nico en Ria van Dijk met hun 65-​jarig huwelijks­feest. Ook de redac­tie was aan­wezig. Nico en Ria van Dijk waren jaren­lang vri­jwilligers bij Buurthuis de Exter en tegen­wo­ordig bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. Gelukkig zijn zij nog in goede gezond­heid, maar het vele werk zal wel even min­der moeten wor­den. Dat brengt de leeftijd met zich.

Voor de wet 65 jaar getrouwd, maar twee jaar later voor de kerk getrouwd. Nico kon een baan kri­j­gen in Zaan­dam op de scheep­swerf, en huisvest­ing was daar­bij ook geregeld. In de toen nieuw­bouwwijk ‚de bomen­bu­urt’ kre­gen zij hun eerste huis waar ze nog steeds met tevre­den­heid wonen.


Bij­zon­der voor de redac­tie is, dat er, natu­urlijk, fam­i­liele­den van Nico aan­wezig waren. Het gesprek kwam al gauw op de schoonzuster van hen in Zuid-​Afrika die ik jaren gele­den heb bezocht. Jopie Kloes-​Kors. Zus van Ton Kors die het boekje heeft geschreven over het leven van Han­nie Schaft. Zo kan de wereld klein zijn.


Joomla tem­plates by a4joomla