Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ams­ter­damse Branie, Oost­za­anse melk

Hoe een klein dorp een bij­zon­dere rol speelde bij de melkvoorzien­ing van een grote stad.

amsterdamse branie1Eeuwen­lang is melk hét voed­ingsmid­del geweest voor zuigelin­gen, zieken en zwakken. Veel jon­gens en meis­jes in de hoofd­stad zijn zo met melk en pap groot gegroeid tot echte Ams­ter­dammers, vol branie en bravoure. En veel van die melk werd weer geleverd door de melkvee­houd­ers en melk­boeren uit Oost­zaan. In Ams­ter­damse Branie, Oost­za­anse Melk vertellen we het ver­haal over de melkvoorzien­ing van Ams­ter­dam en over de unieke rol daar­bij van de Oost­za­anse veehouders.

De melk die zij ‚s avonds en ‚s ocht­ends molken, werd vaak lopend of met de hon­denkar naar Ams­ter­dam gebracht en daar uit­gevent.
De Oost­zan­ers had­den een belan­grijke spe­cialiteit: ze waren win­ter­melk­ers, want dan kre­gen ze het meeste voor de melk.

Het was alle­maal mogelijk door de gun­stige lig­ging ten opzichte van de Zaanstreek. De tal­rijke olie– en pel­molens en sti­jf­sel­mak­er­i­jen aldaar lever­den grote hoeveel­he­den afval dat als goed­koop veevoer gebruikt kon worden.

Met veel unieke foto’s, per­soon­lijke ver­halen en tal­rijke illus­traties is Ams­ter­damse Branie, Oost­za­anse Melk een lev­endig doc­u­ment gewor­den over de geschiede­nis van gewone mensen, over de Oost­za­anse melk­sli­jters en vee­houd­ers en over de Ams­ter­damse gebruik­ers van een bij­zon­der prod­uct: Melk.

ISBN 90 80806048
Bij de (Oost­za­anse) boek­winkel te koop

Joomla tem­plates by a4joomla