Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Herin­ner­in­gen aan het Hanenpad

Door onze redac­teur Ruud Meijns

Ru Met­se­laar, geboren 30 juni 1936, heeft „Mijn jeugd op het Hanen­pad” gepub­liceerd. Het zijn de herin­ner­in­gen vanaf zijn jonge jaren op het Hanen­pad tot aan zijn afs­tud­eren en pro­motie. Als hoofd van een gezin vertrok hij in 1967uit de Zaanstreek.

Het eerste wat me (weer eens) opviel is hoeveel een ver­schil van 10 jaar in leeftijd oplev­ert aan herin­ner­in­gen. Ik ben van 1946 en dan heb je een belan­grijke gebeurte­nis gemist; de Oor­log. En toen ik een beetje om me heen begon te kijken zaten die oud­ere jon­gens en meis­jes al op de mid­del­bare school. Dat wilde ik wel even kwijt voor mijn leefti­jdgenoten. (aldus Ruud Mejns)

Ru Met­se­laar begon met de verken­ning van de wereld vanuit het Hanen­pad. Een pad heeft iets van besloten­heid, waar de saamhorigheid groter is dan in open straten. Dat moet een kind een groot gevoel van vei­ligheid geven. Goeie buren zijn al snel een tante en een oom. In die tijd stond de ach­ter­deur altijd open en werd de voordeur nauwelijks gebruikt.

Bij Ru Met­se­laar kwam, van­wege het werk van zijn vader, begin jaren ’50 een tele­foon in huis. Dat zorgde voor nogal wat aan­loop waar zijn moeder na ver­loop van tijd paal en perk aan stelde. Maar het geeft maar aan in wat voor tijd men leefde; een tele­foon! Zo’n prachtig, groot bakke­li­eten appa­raat dat meestal in de gang hing. En auto’s, ook zoi­ets. Als kind kon je in die tijd rustig op de stoep zit­ten en als er dan een auto voor­bij kwam had je genoeg tijd om het ken­teken, type enz. te noteren. Ze waren nog bijzonder.

Het is een fijn boek gewor­den. Gelukkig heeft Met­se­laar ervoor gekozen om er veel foto’s in op te nemen, zodat je elke keer weer zo’n flits kri­jgt van ‚oh ja, zo was dat. En die winkel die stond toen daar’. En met 113 blz. op A4 for­maat is het ook een flink boek gewor­den en waar­voor van deze plaats; hulde. Ik heb ervan genoten.

Joomla tem­plates by a4joomla