Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ambachtss­chool – Herengracht

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Ambachtschool0

In 1932 werd de Cen­trale Ambachtss­chool aan de West­z­i­jde in gebruik genomen. In de peri­ode voor deze school geopend werd is er heel lang gei­jverd voor één cen­trale school voor de gehele Zaanstreek. De ‘Vereenig­ing Cen­trale Ambachtss­chool voor de Zaanstreek’ was hierin een voortrekker.

Maar tot het zover was werd er les gegeven op een aan­tal locaties. In de Tech­nis­che school aan de Sta­tion­sstraat, in enkele lokalen in de Witte School aan het Rusten­burg en in het voor­ma­lige Rasp– en Spin­huis, zieken­barak aan de Heren­gracht. Hier wer­den voor­namelijk prak­tijk­lessen gegeven. Via het bruggetje kwam men aan de overkant waar de school aan de Sta­tion­sstraat stond.

In het mid­den van de foto boven loopt de Heren­gracht met cen­traal de plantsoe­nen. Op de foto hieron­der uit 1917 zijn de leer­lin­gen en de staf op de foto gegaan. Onder het punt­dakje valt nog de naam ‘Ambachtss­chool’ te lezen.

Ambachtschool1 Ambachtschool2

Er zijn ook nog wat foto’s van enkele klassen overgebleven.

Ambachtschool3 Ambachtschool4

Boven: miss­chien was dit een klaslokaal voor het bankw­erken, maar er staan ook wat elek­trische appa­raten. De foto hieron­der is duidelijk een tim­merk­las. Alle­maal in die gebouwt­jes aan de Herengracht.

Joomla tem­plates by a4joomla