Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Huishoud­klas van 1957

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Huishoudschool0

Nog elk jaar komen oud-​klasgenoten van de klas van 1957 van de Huishoud­school aan de Czari­nas­traat bij elkaar.
Huishoudschool1Natu­urlijk zijn het min­der deel­ne­mers als in de begin­jaren, maar begin novem­ber zaten er toch nog 8 meis­jes aan tafel bij Won­ders aan de Dam, samen met hun oud-​lerares, mevrouw Zon­der­van, de ler­ares koken. De meis­jes van toen had­den ook vakken als huishoud­kunde, strijken. Dat laat­ste nog met een strijk­bout die op een plaatje ver­warmd moest worden.

De school stond Czari­nas­traat 8, hoek Czaar Peter­straat en werd in 1937 geopend.
De klas van 1957 was één van de laat­ste klassen in deze school omdat in datzelfde jaar de Juliana van Stol­bergschool aan de Nico­laes Maesstraat werd geopend. Het gebouw heeft tot rond 1974 als depen­dance dienst gedaan.

Foto: De Huishoud­school Czari­nas­traat hoek Czaar Peter­straat en op de andere hoek de tabak­szaak van G.L. Kienen. Op de foto staat in de deu­ropen­ing de con­ciërge van de school de heer Heemskerk.

Foto hieron­der: In willekeurige vol­go­rde: Jan­nie Schols, Anja de Haas, Irena Nieuw­poort, Marie Prins, Annie ….. (geen achter­naam en ook niet op de foto), Guda vd Veekens, Gerda Giskes, Jan­nie Schenk en, zoals gezegd, mevr. T Zondervan.

Huishoudschool2

Joomla tem­plates by a4joomla