Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sloop Straat Davis

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Nu de slop­ers hun stalen tanden in de Straat Davis hebben gezet en er plaats gemaakt wordt voor nieuw­bouw, kwam bij mij de vraag naar boven wat er was voor­dat de nu afge­bro­ken huizen er stonden.

sloopstraatdavis1Wat was er, stond er tussen het Weer­pad en de Hanen­pad­sloot? Het Weer­pad ? Ja, Weer­pad. Dat was een pad vanaf de Zuid­dijk in Zaan­dam naar Oost­zaan dat begon op de Zuid­dijk ter hoogte van de Con­rad­straat. Nu heet dit pad P.J. Troel­stralaan. Oh die!
Zoals alles zag dat er in 1900 heel wat anders uit dan nu het geval is. Hier­naast een plaatje uit die tijd uit het archief van de gemeente. Vanaf de Zuid­dijk kijken we naar Oost­zaan en zien een pad met louter land aan weer­sz­i­j­den en links nog net molen de Gekroonde Poelenburg.

Ste­den
De bevolk­ing nam toe, mensen trokken van het plat­te­land naar de ste­den. Ams­ter­dam kon de mensen nauwelijks bergen. Dat lei­dde tot men­son­terende toe­s­tanden in etages vol op elkaar gepakte gezin­nen in krot­ten. De opkomst van de sociale beweg­ing en het besef dat het moest veran­deren bracht in 1901 De Won­ing­wet. Mensen sloten zich aaneen in won­ing­bouwv­erenigin­gen en begonnen wonin­gen te bouwen; de sociale won­ing­bouw.
1909 Hanen­pad­slootIn tegen­stelling tot Ams­ter­dam had Zaan­dam nog veel onbe­bouwd gebied. Langzaam maar zeker begon Zaan­dam een stad te wor­den. Zo werd ook het gebied tussen de Hanen­pad­sloot en het Weer­pad tot woonge­bied bepaald. Op een kaart uit 1909 ligt onder het Weer­pad, links de Zuid­dijk en rechts de Gouw en is nog duidelijk te zien dat dit gebied op enkele molens na onbe­bouwd was.
sloopstraatdavis2
In dit gebied was de Bomen­bu­urt het eerst aan de beurt en op de kaart van eind jaren ’30 (foto links­boven) zien we die buurt ingetek­end. Het vlak naar de Hanen­pad­sloot is nog onbestemd.

Op het vol­gende kaartje (foto rechts­boven) zien we de buurt die nu ges­loopt wordt al ingetek­end (niet erg duidelijk) en zo is dat ook gere­aliseerd en ontston­den Straat Davis, Com­man­deurstraat, Har­poe­nier­straat en Walvis­straat. Nu is het wachten op de voltooi­ing van de nieuw­bouw en de terug­keer van bewoners.

Vol­gens de Par­teon gaan de nieuwe wonin­gen er zo uit zien (foto mid­den onder).
Voor meer kaarten en foto’s ver­wijs ik naar de site van de beeld­bank van het gemeen­tearchief waar de kaart­jes en (boven­staande) foto van­daan komen.
sloopstraatdavis3
Boerderij Hanen­pad, gezien vanaf het Sluis­pad (foto mid­den onder); Foto’s Co Plomp

Joomla tem­plates by a4joomla