Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zuid­hoek

Van onze redac­tie, Greet Plekker

Op 6 april 2018 is het nieuwe buurthuis De Zuid­hoek geopend. Adres: Wilgenkade 11.
De hele mid­dag was het een komen en gaan van geïn­ter­esseerde per­so­nen om het buurthuis te bezoeken. Maar het grote moment van de open­ing was om half 6 toen Burge­meester Jan Ham­ming kwam. Iedereen moest naar buiten; er werd een lint ges­pan­nen bij de voordeur.
Burge­meester Ham­ming vroeg de assis­ten­tie van twee kinderen om hem te helpen bij deze taak. Natu­urlijk kwa­men er twee vrolijke meis­jes naar voren en samen hebben zij het lint doorgeknipt.
Een groot aan­tal vri­jwilligers was aan­wezig, allen gek­leed in een­zelfde t-​shirt. Ze ston­den mooi opgesteld, en toen het sein gegeven werd, draaiden zij zich om en toon­den op hun rug de let­ters van de naam van het nieuwe buurthuis. De Zuid­hoek. Groot applaus.
Het buurthuis is nu van ONS, van de buurtbewoners!

Foto’s aan­geleverd.
In de maanda­genda van Bij ons in de wijk aan de link­erkant van deze webkrant zal voor­taan de activiteiten ook van de Wilgen­hoek wor­den vermeld.

zuidhoek1 zuidhoek2

zuidhoek3

Een duik in de geschiede­nis:
In 1958 werd een nood­kerk aan de Wilgen­straat in oost­elijk Zaan­dam ges­ticht. In de toen nieuwe wijk Poe­len­burg werd een parochie ges­ticht onder bescherming van de H. Maria (Onze Lieve Vrouwe-​parochie). In 1960 werd pas­toor van der Zalm benoemd tot bouw­pas­toor van een parochiek­erk aan de Mar­tin Luther King weg.

Foto: Archief fam­i­lie Van Sante

Deze foto is genomen bij de Eerste steen­leg­ging in 1958 door Pas­toor Jacobus van der Marck van de Boni­fatius­parochie.

zuidhoek4

Bij de foto: ik herken hierop:
Hr. J.W.S. van Sante, Hr. J.A.A. Bergman, Hr. J.A.Vasen, Pas­toor Jacobus van der Marck, daarachter in zwarte jas en hoed de heer Kruidenberg,ook met hoed de heer H. van der Kleij, de heer Bouwmeester en rechts tweede met wit boordje kapelaan van Tei­jlin­gen
Zijn er per­so­nen die u herkent, geef het dan s.v.p. door aan de redac­tie van deze webkrant. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla