Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zuid­hoek

Van onze redac­tie, Greet Plekker

Op 6 april 2018 is het nieuwe buurthuis De Zuid­hoek geopend. Adres: Wilgenkade 11.
De hele mid­dag was het een komen en gaan van geïn­ter­esseerde per­so­nen om het buurthuis te bezoeken. Maar het grote moment van de open­ing was om half 6 toen Burge­meester Jan Ham­ming kwam. Iedereen moest naar buiten; er werd een lint ges­pan­nen bij de voordeur.
Burge­meester Ham­ming vroeg de assis­ten­tie van twee kinderen om hem te helpen bij deze taak. Natu­urlijk kwa­men er twee vrolijke meis­jes naar voren en samen hebben zij het lint doorgeknipt.
Een groot aan­tal vri­jwilligers was aan­wezig, allen gek­leed in een­zelfde t-​shirt. Ze ston­den mooi opgesteld, en toen het sein gegeven werd, draaiden zij zich om en toon­den op hun rug de let­ters van de naam van het nieuwe buurthuis. De Zuid­hoek. Groot applaus.
Het buurthuis is nu van ONS, van de buurtbewoners!

Foto’s aan­geleverd.
In de maanda­genda van Bij ons in de wijk aan de link­erkant van deze webkrant zal voor­taan de activiteiten ook van de Wilgen­hoek wor­den vermeld.

wilgenhoek1 wilgenhoek2

wilgenhoek3

Een duik in de geschiede­nis:
In 1958 werd een nood­kerk aan de Wilgen­straat in oost­elijk Zaan­dam ges­ticht. In de toen nieuwe wijk Poe­len­burg werd een parochie ges­ticht onder bescherming van de H. Maria (Onze Lieve Vrouwe-​parochie). In 1960 werd pas­toor van der Zalm benoemd tot bouw­pas­toor van een parochiek­erk aan de Mar­tin Luther King weg.

Foto: Archief fam­i­lie Van Sante

Deze foto is genomen bij de Eerste steen­leg­ging in 1958 door Pas­toor Jacobus van der Marck van de Boni­fatius­parochie.

wilgenhoek4

Bij de foto: ik herken hierop:
Hr. J.W.S. van Sante, Hr. J.A.A. Bergman, Hr. J.A.Vasen, Pas­toor Jacobus van der Marck, daarachter in zwarte jas en hoed de heer Kruiden­berg, en rechts tweede met wit boordje kapelaan van Tei­jlin­gen
Zijn er per­so­nen die u herkent, geef het dan s.v.p. door aan de redac­tie van deze webkrant. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla