Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het Co Kroes­fonds is beëindigd.

Pers­bericht

CoKroesGeschiede­nis
De Vri­jwilliger­sprijs kreeg de naam van mijn man Co Kroes.
Co is 16 okto­ber 2003 overleden; hij heeft zich altijd ingezet voor de Ros­molen­wijk als vrijwilliger.

Het geld is geschonken door de Gemeente Zaanstad en Won­ing­bouw Verenig­ing Par­teon.

De win­nende vri­jwilliger werd voorge­dra­gen door een ander. Hij of zij werd beo­ordeeld door een Jury.

De gewon­nen vri­jwilligers kre­gen een beeldje en een geldbedrag van € 5.000,00.
Dit bedrag mocht de win­naar best­e­den aan een doel dat de Ros­molen­wijk en/​of haar bewon­ers ten goede kwam.

Foto v.l.n.r.: Ria Kroes-​Mohrs, David Gelok, Amanda van der Kamp, Riny Glim.

CoKroesfonds

In negen jaar zijn acht pri­jzen uit­gereikt aan 9 actieve vri­jwilligers.

200623 okto­ber Riny Glim € 2.500,00
200623 okto­ber Ger­rit Huis­st­ede € 2.500,00
200726 novem­ber Ger­ard Klit­sie € 5.000,00
200817 novem­ber Aaldrik Oudek­erk € 5.000,00
200930 novem­ber Ria Brugge­man € 5.000,00
20106 decem­ber Piet Groot € 5.000,00
201112 decem­ber Rob Grei­danus € 5.000,00
201210 decem­ber Sylvia Hauser € 5.000,00
201426 mei Yvonne de Graaf € 5.000,00

In 2015 werd de naam Vri­jwilliger­sprijs veran­derd in het Co Kroes-​fonds.
Het voor­dra­gen van een actieve vri­jwilliger werd steeds moeil­ijker.
Vanaf 2015 werd niet meer de per­soon beloond, maar het ini­ti­atief waar finan­ciën voor nodig waren, maar altijd voor de Ros­molen­wijk
Ook Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. is des­ti­jds ingesteld, om een aan­vraag te doen.

De vol­gende uit­gaven uit het Co Kroes­fonds uit­gereikt zijn voor velen min­der bek­end:

Uit­gave voor het boek van Tom Tulleken € 200,00
High Tea (Sticht­ing Bewon­ersini­ti­atief Ros­molen­wijk). € 145,00
The­ater bij het Ros­molen­wijk­feest (Sticht­ing Boaz). € 800,00
Koffie & Doen activiteiten. (M. van Boei­jen SWT) . € 250,00
The­ater­lessen voor kinderen in de Kolk. (Heleen van Wiechen) € 100,00
Licht­pro­ject in My Home (Marc Vol­ger). € 1.331,00
Voor inrichten van de bar­ruimte (Buurthuis de Kolk). € 2.000,00
Dier­e­naan­schaf voor de dak­tuin. (Dak-​akker Pen­nemes). € 2.250,00

Vanaf 2015 heeft het Co Kroes-​fonds uit­ge­keerd tot 26 feb­ru­ari 2018.

In 2006 vanaf het begin, ben ook ik (Ria) in de Co Kroes-​jury gekomen. Ik heb het een hele eer gevon­den dat de naam van Co gebruikt werd voor deze vrijwilligersprijs.

In het Co Kroes-​fonds zaten in de jury namens:
Sticht­ing Bewon­ersini­ti­atief Ros­molen­wijk — Riny Glim.
de Gemeente Zaanstad — Wijk­man­ager Amanda van der Kamp.
Par­teon — David Gelok
en Ria Kroen-​Mohrs.

Oud juryle­den:
Karin Hemink. Corine Mar­seille — namens Wel­saen.
Aron Mas­coviter, Hen­nie Was­moeth, Alice Min — namens Par­teon.
Simon Boersma, Natascha Mooij, Mar­tine Koppe — namens de Gemeente Zaanstad.

De Ros­molen­wijk is echt een hele bij­zon­dere wijk voor mij, met zoveel berei­d­willige lieve mensen.

Ria Kroes Mohrs
maart 2018.

Joomla tem­plates by a4joomla