Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Willy Alfredo en een afschuwelijke brand

willy alfredo0
Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Het menselijk brein maakt soms rare spron­gen. Laatst hoorde ik op de radio Frans Halsema met „Roept u maar”, een par­o­die op de sneldichter Willy Alfredo en dat ver­bond m’n brein weer met een brand in Zaan­dam waar hij indi­rect mee te maken had.

Een brand op oude­jaars­dag 1967, in café ‚t Resul­taat aan de Czari­nas­traat 1, kostte 4 mensen het leven. De slachtof­fers waren twee vol­wasse­nen en hun twee kinderen van 11 en 3 jaar. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer­com­man­dant J.G. Bührs geen uit­sluit­sel geven. De pan­den in de directe omgev­ing, de dro­gis­terij van dhr. C. Hov­e­nier en houthandel Kroo­nen­berg, had­den te kam­pen met ern­stige brand– en water­schade.
willy alfredo1Een brandweer­man die met de auto zijn moeder naar de kerk had gebracht, zag een vrouw in nachtk­led­ing buiten staan. Hij drong er bij haar op aan buiten te bli­jven, maar zij koos ervoor haar man en kinderen te red­den en verd­ween weer in het pand. Toen de brand een­maal geblust was vond men de lichamen van de vrouw, man en kind in een smalle ruimte naast het pand. Ver­moedelijk zijn zij door een raam naar buiten gegaan en spron­gen naar bene­den. Het andere kind werd in het pand gevon­den.
Jaren later mocht ik voor dag­blad De Zaan­lan­der brandweer­man Luc van Noord inter­viewen. Het ging over algemene din­gen i.v.m. het brandweer­man zijn. Op een vraag over wat hem het meest was bijge­bleven vertelde hij dat de brand in de Czari­nas­traat, zoals hier­boven beschreven, hem het meest had aange­grepen. Hij was een van de mensen die de lichamen moesten bergen. Vooral het vin­den van de kinderen had hem aange­grepen.
De omgekomen vrouw was Willy de Graaf – Jue (36 jaar). Zij was de dochter van de bek­ende sneldichter Willy Alfredo. Alfredo (Willem Jue, 18981976) trad vele jaren op met het zgn. schn­abbel­cir­cuit op bruiloften, feesten en par­ti­jen. Op zijn brief­pa­pier stond ver­meld: ‚Met de snel­heid van een torpedo/​dicht voor u Willy Alfredo’.

willy alfredo2Alfredo stond er om bek­end dat hij op elk woord een rijm kon bedenken. Hij riep naar zijn pub­liek „Roept u maar” en dan vol­gde er een woord en hij begon aan zijn rijm.
Eind het eind van z’n act kwam meestal „we zit­ten hier gezel­lig en we zit­ten hier OK.….„en dan de afs­luit­ing. Op naar het vol­gende woord: ‚Roept u maar’.

Een bek­ende anek­dote is deze in het jaar 1959 in de stads­ge­hoorzaal te Lei­den, waar­bij het pub­liek de naam van De Quay riep. De Quay was die mid­dag net benoemd tot pre­mier maar daar had Alfredo geen weet van. Hij ver­stond echter ‚De Kraai’ en begon vrolijk te rij­men op deze vogel. Het pub­liek en zijn begelei­der op de piano, Dick Har­ris, begrepen dat hier iets fout ging, maar Alfredo had dat nog niet door en ging gewoon verder. Har­ris fluis­terde Alfredo toe dat het hier om de net benoemde pre­mier ging en Alfredo pakte het direct op en sloot het rijm af met: ‚De Quay dat is een man­netje, volkomen onbek­end – en zo’n figuur die wordt hier minister-​president’.

Nu neem ik even afscheid – ik heb lang genoeg gepraat.
Willy Alfredo heeft nu lang genoeg z’n best gedaan.
Het pub­liek was hier geweldig en ik vond u alle­maal zo.
En nu kri­jgt u nog de groeten van Ton­nie Eijk en Willy Alfredo’.

Bron:
Dag­blad voor de Zaanstreek en De Zaan­lan­der van dins­dag 2 jan­u­ari 1968.
De Schn­abbel­tour van Henk van Gelder.

Joomla tem­plates by a4joomla