Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

1918 – Sint Maartenrellen.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

1918gedempte gracht

Foto Gemeen­tearchief Zaanstad: Gedempte Gracht rond 1900

Zoals gewoon­lijk gedurende de laat­ste jaren, maar nu in veel erger mate, is de St. Maarten, het typ­isch aardige kinder­feest, ver­lopen in een erg­er­lijke her­riemak­erij en het uitvo­eren van aller­lei bal­dadighe­den en straatschen­derij op grote schaal. Dit was 1918.
De krant van 12 novem­ber 1918 schri­jft, ‘Zolang de winkels op de Ged. Gracht geopend waren bleef het nog bij het afsteken en gevaar­lijk weg­w­er­pen van rot­jes, voet­zoek­ers en don­der­bussen. Beschermd door de duis­ter­nis werd uit alle hoeken en gaten alles wat maar brand­baar was naar de Ged. Gracht gesleept en daar in brand gestoken’.

Net zoals de vol­wasse­nen moesten ook de jeugdi­gen een uit­laatk­lep vin­den voor de jaren van ellende, voed­selschaarste en werk­loosheid. Nu de Grote Oor­log ein­delijk afgelopen leek te zijn, vond het een uitweg in bal­dadigheid die men in Zaan­dam nog niet had meege­maakt.
De poli­tie had het eerst nog aangekeken, maar begon tenslotte op te tre­den. Tussen 9 en half 10 laaiden op steeds meer plekken vuren op. De poli­tie werd beko­geld met ste­nen en de winkel­ruiten van winkels moesten het ont­gelden. De burge­meester over­woog de marechaussee in te roepen, maar na charges met de gum­miknup­pel was dat niet meer nodig. De rust was weergekeerd.

Joomla tem­plates by a4joomla