Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bischoff.

Van onze redac­tie: Ruud Meijns
Via via ontvin­gen wij een foto van een bijeenkomst, mogelijk jubileum, met het per­son­eel van Bischoff. En…. met een vraag welke per­so­nen staan er op?
De winkel van Bischoff sierde tot 1980 de hoek van de West­z­i­jde met de Sta­tion­sstraat. Van de foto is geen jaar­tal bek­end, maar wel zijn enkele namen genoemd.

Bischoffpersoneel
De vol­gende per­so­nen op de foto zijn bekend:
De per­soon op het schilderij is dhr. Willem Bischoff, de grond­leg­ger van het bedrijf. Voorste rij vierde van links is Johan Bischoff zoon van Willem Bischoff en derde van rechts, met bril, is dhr. Bern­hard Bischoff, zoon van Willem Bischoff.
Dan vierde van rechts, achter­ste rij is Ton­nie van Wijn­gaar­den en vierde van links Tinie Vink.
Miss­chien heeft u zelf bij Bischoff gew­erkt en kunt u ons iets vertellen over het bedrijf. U kunt namen en/​of uw ver­haal doorgeven op ons e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
We nemen dan con­tact met u op.

Bischoff – Extra
Bischoff1Er is nog meer te vertellen over Bischoff. Eén van mijn zegslieden vertelde dat de winkel tussen de mid­dag van half 1 tot 2 uur dicht ging, op slot, iets wat we ons tegen­wo­ordig niet meer kun­nen voorstellen. Alle winkels gin­gen toen tussen de mid­dag dicht en zo kon men thuis warm eten.
Deze mevrouw was één van de mensen die reageer­den op de foto van het per­son­eel van Bischoff. Ze begon als 15-​jarige in 1950 op de afdel­ing Cen­traal Mag­a­z­ijn met als chef dhr. Bank. De eerste dag heeft ze alleen maar achter een tel­ma­chine gezeten, voor zover ze zich dat kan herin­neren. Op de afdel­ing zaten 8 mensen. Later maakte ze pro­motie naar de Order afdel­ing die zij samen met haar chef dhr. Coret bevolkte. Op deze afdel­ing kwa­men de orders bin­nen die vanuit de fil­ialen wer­den aangevraagd.
Bischoff2
De dames van Bischoff met de namen:
Vlnr. Achter­ste rij. Marie Ver­gouw, Mien Bai­jards, Daisy Vens, Aagje de Wilde, Lena Kapteijn, Aafje Veld­huijs, Neeltje de Zaai­jer, Cor Hazen­broek, Trien Mand­jes, Marie Kleiman en Riek de Haas. Rijtje daaron­der: Marie Cluwen, Sien­tje Ploeger, Trien Prin­sze, chef­fin Guurtje Brinkkem­per, Plo­nia (Apol­lo­nia) Bai­jards en Jo Blok­land. De twee op de vloer zijn: Jo van Leeuwen en Annet Reijnders.
Bischoff was een groot pand. Het bevatte alle afdelin­gen en kan­toren. De per­son­eelsin­gang was in de Sta­tion­sstraat. Op de eerste etage zat de dames– en her­e­nafdel­ing. Op de tweede etage zat de meube­lafdel­ing. Het mag­a­z­ijn zat op de derde etage. Op elke etage zat ook kan­toor­per­son­eel bijvoor­beeld op de eerste etage zaten ook de direc­tie, sec­re­tari­aat en de tele­fon­iste Annie Stolk.
De firma Bischoff had een heel hiërar­chis­che opbouw, voor alles was een chef en daar weer een chef boven en boven alle chefs weer een boven-​chef, dhr. Koop­man, een statige man. De bedri­jf­slei­der was dhr. W. Lep­elaers, die maakte nader­hand pro­motie naar Vlissin­gen. In zijn plaats kwam juf­frouw Varen­brink, uit Deven­ter, die met haar moeder op de Prins Hen­drikkade woonde.
In de winkel zelf waren ver­schil­lende afdelin­gen, eiland­jes voor bijv. Baby­goed, Stof­fen, Kousen en Sokken of Klein­goed, elk een eigen toon­bank. Ook had je een aparte toon­bank voor klein­goed; dat zijn knopen, rit­sen en ander klein spul. In de winkel was nog een ladder-​ophaalster present. Nylons waren nog duur; f 7,50 per paar en een lad­der ophalen kostte 10 of 15 cent. En dan de beroemde lift met, in de hoogti­jda­gen, een lift­boy of girl. Ik heb ook nog geho­ord dat er een volière was, tussen de trappen.
Dan heb ik nog een foto gevon­den die duidt erop dat er ook feest gevierd werd bij Bischoff.
Bischoff3
Dit zijn de deel­ne­mers aan de revue.
Bove­naan vlnr.: Annie van Oerle, Annie van der Lin­den, onbek­end, Aad van der Kraan, Do de Bruijn. Phi­ilip­ina Grim­ber­gen, Emmy de Graaf, Miep Praat en Joop Doeve. Drie in het hoekje rechts­boven zijn: Agaath Kalk­man, Lenie Lange en George Grein.
Tweede rij: Maria van Wensveen, Antoon Grim­ber­gen, Annie Slop, Frits Wick­en­hagen, Karel Sturk en Ger­ard Wilkens. Derde rij van 4 meis­jes: Suze Happe (met bril), Maartje van Dijk, Aafje de Boer en Lena Scheep­bouwer.
Onder­ste rij: Toos Tee­len, Annie Dekker, Tine de Grand, Annie Blank, Tini Tam­bach en Annie Stange en naast Anniet zit Ger­ard de Leeuw.
Joomla tem­plates by a4joomla