Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eikema1Tij­dens Holo­caust Memo­r­ial Day in de Bullek­erk, 27 jan­u­ari 2019, bracht burge­meester Ham­ming in zijn toe­spraak een eerbe­toon aan de dom­i­nee die in zijn preken niet alleen zijn afkeur­ing liet blijken van de Joden­ver­vol­ging, maar ook opriep tot verzet. Eikema voegde ook zelf de daad bij het woord en codeerde en decodeerde berichten tussen het verzet en de regering in Engeland.

‘De woor­den en het verzet van Eikema vor­men wat mij betreft nog steeds een bron van inspi­ratie, een bewijs van echt lei­der­schap’, aldus burge­meester Ham­ming in zijn toe­spraak. ‘Eikema toonde lei­der­schap door zijn gehoor, zijn gemeente, duidelijk een richt­ing te wijzen. Door stelling te nemen tegen het kwaad, door te pleiten voor het goede, voor een wereld die van iedereen is, voor een wereld waar vertrouwen en liefde heerst in plaats van wantrouwen en haat. En door niet alleen stelling te nemen, maar ook te han­de­len en in verzet te komen en anderen oproepen dat ook te doen.’

Eikema2Zoon geroerd door toe­spraak
In de Bullek­erk was ook de zoon van de dom­i­nee, Heddy Eikema, aan­wezig. Hij was geroerd door de toe­spraak en kwam na afloop naar de burge­meester. Hij vertelde dat hij het archief van zijn vader in beheer had en dit graag wilde over­dra­gen aan het Gemeen­tearchief. Die wens gaat nu in vervulling.
Eikema3Het archief telt 154 ord­ners en omvat het hele leven van Jan Eikema, van zijn eerste lev­en­s­jaren tot zijn dood in 1975. Het is dus veel uit­ge­brei­der dan alleen de oor­logs­jaren.
Het groot­ste deel van de col­lec­tie bestaat uit archief van dom­i­nee Eikema. Daar­naast is er wat archief van diens tweede vrouw en zijn dochter Han­neke Eikema.

Foto’s: Astrid Plekker

vrijgevochten zaans verzet1 Eikemaboek

Lees meer over het werk in de WOII van Ds. Eikema in het boek van Erik Schaap: Vrijgevochten.

Dochter Han­neke Ippisch-​Eikema heeft een boek geschreven over haar verzetwerk, o.a. als koerier­ster van Wal­raven van Hall, met de titel Sky. (Amerikaanse uitgave.)

Joomla tem­plates by a4joomla