Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Werel­dreis voor Molenpanorama

Pers­bericht
We gaan naar een nieuw museum en de mooiste din­gen nemen we mee. Natu­urlijk ook het Molen­panorama dat Frans Mars tij­dens de oor­log schilderde in Het Pink.
In 1989 ver­huisde dit groot­ste molen­schilderij ter wereld (2 bij 11 meter) van oliemolen Het Pink naar het Molen­mu­seum, een afs­tand van 196 meter. Het kostte 8 dragers 20 minuten.
Bin­nen een jaar zal het schilderij opnieuw ver­huizen, nu naar ons nieuwe Molen­mu­seum aan de Kalver­ringdijk, vlak bij de molens en mid­den in de natuur.

Foto onder:
Het bestuur van De Zaan­sche Molen in oliemolen het Pink op 17 maart 1965 ter gele­gen­heid van het 40 jarig bestaan van De Zaan­sche Molen.
Het bestuur poseert voor het molen­panorama, dat stond toen opgesteld in de Noorder­schuur van molen Het Pink.
Op de foto, staand van links naar rechts: mw. M. Mars-​de Boer, Frans Mars, Job Duyvis, Mies Smit-​Weijers, Evert Smit jr., Ph. Beernink en J.W.A. Honig.
Zit­ten van links naar rechts: Ger­rit Karten, Jo Vooren, Ru Pos en Willem Visser.
molenmuseum1965
Joomla tem­plates by a4joomla