Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Molen Het Prin­sen­hof.
Door: Koos van der Woude

Prinsenhof0
Prinsenhof1
Een pit­tig zuid­west windje, iets waar ik niet warm van word en de mole­naar wel. Maar het leven van een gort­peller gaat niet over een zak gort. Tijd om daar achter te komen, door een bezoekje aan de laat­ste gort­peller in de Zaansteek te bren­gen. De molen is lopend te bereiken. Net over de brug van de door­gaande weg in West­zaan, staat tussen twee Zaanse wonin­gen een aan­wi­jz­ing. De molen staat in het West­z­i­jderveld, aan de Weel­sloot slechts 6 minuten gaand. Het Relkepad, genoemd naar de 1e mole­naar, is onef­fen en dras­sig.
Na twee klaphekken en een smal bruggetje sta je voor de achtkantige bovenkruier, die in 1722 is gebouwd. De wieken zoeven in het rond. De ont­vangst voor deze excur­sie, een goed ini­ti­atief van de Molen­club, is hartelijk; een kop thee of koffie en een mik brood met room­boter.

Er zijn deze mid­dag vier groepen van twaalf molen­liefheb­bers, die luis­teren naar de uiteen­zetting over molens in dit gebied. Het Prin­sen­hof werd in de jaren na de bouw gebruikt voor het pellen van gerst tot gort. In 1899 ging men over tot het ver­w­erken van koffiedoppen. Rond de 1e werel­door­log met het ver­malen van zaagsel tot hout­meel; een grond­stof voor linoleum. In 1961 werd de molen overge­dra­gen aan De Zaanse Molen­v­erenig­ing. Na een grondige restau­ratie, ontstond het plan om de molen weer te gebruiken voor het ver­w­erken van gerst tot par­el­gort, iets dat nog steeds gebeurt.
Prinsenhof2Dus een goed moment om te ervaren hoe de onge­pelde gort wordt ver­malen. Via een lange smalle houten lad­der kom je op de stof­fige maal­zolder. Door de kracht van de rond­draaiende wieken is het een gestamp en een her­rie van heb ik jou daar. De man die uit­leg geeft moet brullen om zich ver­staan­baar te maken. Het spul wordt via een vierkante trechter gestort en komt tussen de twee loeizware maal­ste­nen en wordt dan opgevan­gen.

Rond de molen­trans kun je nog even geni­eten van het uitzicht over het veld. Niet te ver, want je hebt zo een klap van de molen­wieken te pakken.

Tekst & foto’s Koos v/​d Woude.


Joomla tem­plates by a4joomla