Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Voordelig op vakantie
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Reisvereniging2De Ned­er­land­sche Reisvereenig­ing (NRV) was een algemene reisv­erenig­ing die van 1906 tot 1999 bestond. Er waren plan­nen een afdel­ing voor de Zaanstreek op te richten en daar­voor werd op 20 feb­ru­ari 1914 in café Suisse een pro­pa­gand­abi­jeenkomst gehouden.
De reisv­erenig­ing stelde zich ten doel goed­kope groep­sreizen te organ­is­eren voor mensen met een small­ere beurs. Bij de Zaanse afdel­ing waren in 1919 al 200 leden aangesloten.

100 jaar gele­den
In juli 1920 organ­iseerde de Zaanse afdel­ing van deze reisv­erenig­ing een aan­tal kleinere en grotere fietst-​tochtjes.

Op 1 juli (don­derdag) een avond-​fietstocht met de route: Zaan­dam, Kalf, Wormer, Purmerend, Jisp Wormer, Wormerveer, Zaan­dam. Vertrek 19.00 uur, terug om 22.00 uur.
Reisvereniging1920Op 4 juli een Aard­beien­tocht op zondag­mid­dag. Route: Zaan­dam, West­zaan, Nauerna, Assendelft, Assum­burg, Heemskerk, langs kas­teel Mar­quette naar Cas­tricum (aldaar thee drinken en wat in de duinen ver­to­even) en dan half zeven boter­ham­men met aard­beien eten (boter­ham­men zelf meen­e­men). Terug over Bev­er­wijk. Vertrek 15.30 en terug 21.30 uur.
Voor 6 juli stond een avond-​fietstocht naar Slo­ter­dijk op het pro­gramma. Verder in de maand een zondagocht­end­tocht naar Volen­dam (Twaal­fu­urtje zelf meen­e­men) en nog een tocht naar Hil­ver­sum. Bij de laat­ste tocht kon men beslis­sen de terug­tocht per trein of per fiets te doen.
Aan­melden kon twee dagen van te voren bij sigaren­magaz­ijn Lubach op de Dam. Kosten voor elke tocht f 0,20. Elke tocht vertrekt vanaf het Czaar Peter­beeld op de Dam.
De NRV werd op 24 maart 1906 in Den Haag opgericht door de Haagse advo­caat Mar­ius Jacobus van der Flier en de koop­man­szoon Abra­ham Pieters.

Krant: Zaan­lan­der Gemeen­tearchief Zaanstad.
Foto: Pin­ter­est, Judy Wit­ten Moxley


Joomla tem­plates by a4joomla