Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oneindig Noord-​Holland lanceert his­torische kalen­der
Pers­bericht

ONHKalender1Kalen­der is een ont­dekkingstocht door het verleden van de provin­cie.
Oneindig Noord-​Holland heeft er sinds kort een nieuwe rubriek bij: een uit­ge­breide his­torische kalen­der van onze provin­cie. Op de kalen­der kun je per dag zien wat er in het verleden gebeurd is.

De afgelopen maan­den heeft de redac­tie van Oneindig Noord-​Holland achter de scher­men gew­erkt aan het verza­me­len van his­torische gebeurtenis­sen uit de provin­cie. Het resul­taat mag er zijn. Sinds kort kun je in onze nieuwe kalen­der zien wat er per dag in het verleden gebeurd is. Denk aan de over­stro­ming van West-​Friesland (5 novem­ber 1675), de arresta­tie van verzetsheldin Han­nie Schaft (21 maart 1945) of Alk­maar ontzet (8 okto­ber 1573).
Ook data aange­dra­gen door de Provin­cie Noord-​Holland, ver­schil­lende musea en his­torische verenigin­gen zijn in de kalen­der ver­w­erkt.
Benieuwd wat er van­daag in het verleden is gebeurd? Je kunt hier een kijkje nemen in de his­torische kalen­der. Elke keer als je de kalen­der opent, krijg je boven­dien nieuwe gebeurtenis­sen te zien. Op som­mige dagen is door de eeuwen heen immers meer gebeurd dan op andere. Zo is de kalen­der bij elk bezoek weer anders.

ONHJuli
ONHAugustus

Aan­geleverde foto’s.
Waar je op som­mige dagen meerdere gebeurtenis­sen kunt vin­den, zijn andere dagen in de kalen­der juist nog leeg. Omdat we willen dat het een kalen­der van en voor alle Noord-​Hollanders wordt, roepen we iedereen op sug­gesties aan te dra­gen.
Stuur jouw datum uit het verleden op naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., dan zor­gen wij dat hij straks in de kalen­der te zien is.

Joomla tem­plates by a4joomla