Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Kolen­boer
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kolen0
In de afgelopen win­terse peri­ode moest ik denken aan hoe we ons vroeger ver­war­m­den met kolen. De kachel stond in de woonkamer en dat was de ver­warm­ing voor het hele huis, nou ja, ook de keuken had wel wat warmte. In de slaap­kamer ston­den bij strenge vorst de bloe­men op de ramen, er was alleen maar enkel­glas. Je was al blij als de kachel ’s nachts niet was uit­ge­gaan. Want dan moest je, in die kou, met hout­jes en kran­ten de kachel weer aan de praat krijgen.


kolen1En dan die kolen. Ik weet nog goed dat de kolen­boer in de Ros­molen­straat langs kwam en in de schuur het kolen­hok vol­go­oide met een nieuwe lad­ing kolen. Dan waren we weer verzek­erd van een peri­ode lang warmte. Naast de kolenkachel stond de kolenkit en als de kit leeg was moest die weer gevuld wor­den met kolen uit de schuur.

De kolen­boer had een zwaar beroep. Van de wagen die in de Poort­straat stond, tilde hij de zak kolen op z’n rug en liep de steeg door naar achter ons huis en dan naar de schuur. De kolen­stof zal ook niet bevorder­lijk zijn geweest voor zijn gezond­heid. Het gaf hem in ieder geval een kleurtje.

Het beroep bestaat niet meer. Heb je kolen nodig voor een kachel ben je op inter­net of de bouw­markt aangewezen. De tijd dat de kolen­boer een enorme voor­raad had van de ver­schil­lende soorten kolen is allang voor­bij. Bij het tre­in­sta­tion had­den ver­schil­lende kolen­han­de­laren een opslag. De kolen kon­den dan zo van de trein­wagon in de opslag wor­den gedeponeerd.

kolen3
Bij bakker Van den Brink in de Willem­straat kolen­boer G. IJskes & Zonen, v.l.n.r. Jan Maij, Her­man IJskes, Piet IJskes en rechts Piet Prins.

kolen4De hoogti­jda­gen van het kolenge­bruik begonnen met het stoomti­jd­perk. Voor fab­rieken, schepen, treinen e.d. wer­den massa’s kolen gebruikt. Met de opkomst van de olie-​industrie raakte het gebruik van kolen uit de gratie en kwam ook langzaam het gebruik van oliekachels in zwang. Kolen gaven veel stof en olie was schoon.

Die veran­der­ing was ook te zien in het aan­tal kolen­han­de­laren. In de hoogti­jda­gen kende de Zaanstreek ruim der­tig kolen­han­de­laren. In het oor­logs­jaar 1941 telde Zaan­dam nog 18 kolen­boeren. In 1972 waren in Zaan­dam alleen nog Vonk en Kok als han­de­laren actief, maar ook die twee bleven dat niet. Kok bleef wel in de brand­stof en opende ben­zine tanksta­tions en Vonk opende een sli­j­terij.
Zo verd­ween een han­del en een straat­beeld die enkele gen­er­aties zo goed kenden.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad, geheugen​van​west​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla