Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Hon­denkar — Het kan verk­eren
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Een hon­denkar was een voer­tuig dat door een trekhond werd voort­be­wogen. In het verre verleden maak­ten melk­boeren, bakkers en meer han­de­laren die langs de deuren moesten met hun waar, gebruik van een hon­denkar. Ook gehand­i­capten zag men wel met zo’n ver­vo­er­mid­del. Je gaat er toch van uit dat iemand die dagelijks met zo’n hond of hon­den op pad gaat goed voor z’n beesten zorgt. Meestal was dat wel het geval.

Ook het leger maakte gebruik van hon­den bijv. in de 1e W.O. trokken hon­den mitrailleurs voort en de PTT heeft tot 1922 gebruik gemaakt van hon­den. In 1910 werd de wet op de trekhon­den aangenomen en moesten kar en hond regel­matig gekeurd wor­den. Maar sinds 1963 is het gebruik van een hond om een kar voort te bewe­gen verboden.

hondenkar2 hondenkar


Foto 1: Een demon­stratie. Foto 2: Ger­rit de Rid­der, melk­boer, met de hon­denkar in de Oostzijde.

Er wer­den regel­matig keurin­gen gehouden en daar­bij werd gekeken naar de tuig­jes, of er een drinkbak en een water­voor­raad was. Dat het gewicht niet te zwaar was wat de hond of hon­den moesten trekken enz.. Zo’n keur­ing bracht natu­urlijk de mis­standen niet aan het licht, die wer­den vooral bij onverwachte con­troles gezien. Voor de ‘Anti Trekhon­den­bond’ was het gebruik van hon­den als trekdieren “De schande onzer natie”.


hondenkar3Tegen­wo­ordig zijn er ook nog hon­denkar­ren in gebruik maar dan op een geheel andere manier als vroeger.
Nu is de mens degene die voort­be­weegt en is het de hond die wordt voort getrokken.
Dat had­den de hon­den van vroeger ook nooit kun­nen denken.
Ze zouden hun ogen niet geloofd hebben.


Joomla tem­plates by a4joomla