Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Fotootje aan de muur
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


RepKwak2Het is een rare tic, maar als ik ergens bin­nenkom kijk ik altijd even of er oude foto’s hangen of staan. Die zijn vaak goed voor een aardig gesprek.
Zo had ik een afspraak bij mevrouw Sanches – Kelder om over haar jeugd te spreken.
Aan de wand hing een fotootje van een, zo te zien, ouder echt­paar uit vervlo­gen tij­den in de deu­ropen­ing van een won­ing met grote opschriften ‘Hulde aan het Dia­man­ten Bruidspaar, 18681928’. Ze waren dus zes­tig jaar getrouwd.


Het waren de grootoud­ers van mevrouw Sanches. Het echt­paar Rep – Kwak woonde Oost­z­i­jde 313.
Mar­t­i­nus Rep, geboren 24-​04-​1844 in Oost­zaan had als pro­fessie groen­te­han­de­laar. (*adres­boek 1920). Dat was hij niet altijd geweest, hij begon als mole­naarsknecht op molen de Koker bij het Grote Glop.

RepKwak1Molen de Koker was een meel­molen en stond ongeveer waar nu de tegel­han­del van Huitema is geves­tigd in de buurt van de afrit van de Bern­hard­brug. Daarna werkte hij als machin­ist bij Honig in Koog aan de Zaan en in dezelfde func­tie bij Zwaarde­maker. Hij kreeg op z’n vijftig­ste ontslag na het over­li­j­den van één van de eigenaren en is toen een groen­te­han­del begonnen. Dat heeft hij tot z’n 76e gedaan tot z’n krachten het begaven. Hij was ook nog aanspreker (1)

Ook de echtgenote Cor­nelia Kwak, 85 jaar, geboren 20-​07-​1842 in Zaan­dam, heeft een bewogen geschiede­nis. Als wees kwam zij in het weeshuis terecht op de Bloem­gracht in Zaan­dam. Daar heeft zij tot haar trouwen als kokkin gew­erkt en kookte dagelijks voor zo’n 100 kinderen. De eigen kinderen zijn de deur al lang uit en het echt­paar heeft dan alleen nog een tabak­swinkeltje aan huis. Niet dat het veel oplev­ert, want vol­gens Cor­nelia haalt ze de tabaks­be­last­ing er niet eens uit. Het geeft echter nog aanloop.

RepKwak3

Het bruidspaar Mar­t­i­nus Rep en Cor­nelia Kwak.


Op de bruilofts­dag werd het echt­paar die dins­dag ’s mor­gens onthaald op een ser­e­nade van muziekv­erenig­ing ‘Soli Deo Glo­ria’. En op de laat­ste dag, don­derdag, werd het bruidspaar in een open rij­tuig vergezeld door trom­mel– en hoorn­blaz­er­sclub ‘Ons Aller Belang’ en drom­men schoolkinderen naar Ons Aller Belang ver­vo­erd. Daar werd het paar feestelijk onthaald en kre­gen ze cadeaus en nog een enveloppe met inhoud. De bruid kon alleen nog maar zeggen dat ze ‚er geen end meer an wist’. Een onver­getelijke dag.

1) Aanspreker of aanzeg­ger, ook wel doo­d­bid­der, was een beroep dat tot na de Tweede Werel­door­log bestond. De taak bestond eruit om aan huis de nabestaan­den in ken­nis te stellen van een over­li­j­den. De aanspreker kon eventueel ook de begrafe­nis rege­len. Door de komst van tele­fonie stierf de func­tie uit. Wikipedia


Joomla tem­plates by a4joomla