Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Scheep­swerf Vooruit
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Voor scheep­swerf ‘Vooruit’ aan de Zuid­dijk is na ruim 100 jaar het einde gekomen.
De werf begon in 1921 in Koog aan de Zaan met het repar­eren van boeren­pra­men en dekschuiten. Al snel ging men over tot nieuw­bouw van schepen. De scheep­swerf was een coöper­atie met 20 werknemers.

Vooruitscheepswerf
In 1936 werd het bedrijf naar de Zuid­dijk in Zaan­dam ver­plaatst. Tij­dens de oor­log viel de pro­duc­tie nage­noeg stil en nam het aan­tal deel­ne­mers in de coöper­atie af. Na 1945 was de coöper­atieve opzet niet langer houd­baar.
In de jaren ’50 legde de werf Vooruit zich toe op het bouwen, ver­bouwen en repar­eren van bin­nen­vaartschepen, sleep­boten, kleine tankschepen, treil­ers en andere schepen voor de vis­serij, woon­boten, tjalken, klip­pers enzovoorts.
Ondanks de steun van buur­man kra­nenbedrijf Kenz Figee is er nu een einde gekomen aan een aansprek­ende scheepswerf.


Joomla tem­plates by a4joomla