Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Palm­pasen
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Palm. Palm­pasen
Eiko­erei,
’t Duurt nog ene zondag
Dan kri­j­gen we een ei.

Zondag 10 april was het Palm­pasen, altijd de zondag voor Pasen. Gele­gen­heid voor de kinderen om hun feestelijk ver­sierde palm­pasen­stokken in een optocht te laten zien. Dat was ten­min­ste in vroeger dagen zo.

palmpasen2Het gebruik heeft te maken met de intocht van Chris­tus in Jerusalem waar­bij een palm­tak werd gedra­gen. De ver­sierin­gen van Haan­t­jes, kuiken­t­jes, vogelt­jes, eit­jes e.d. is een relatie met meer hei­dense gebruiken die met de lente te maken hebben.

Ik vond twee foto’s van Palm­pasenop­tochten, een­tje uit 1940 waar­bij we een straat vol kinderen zien maar bijna onzicht­baar onder de Palm­pasen­ver­sierin­gen met twee dames als begeleiding.

De andere foto is van 1948 en dat is een optocht geor­gan­iseerd door speel­tu­in­v­erenig­ing St. There­sia in de Wil­helmi­nas­traat.

palmpasen1In dit geval was het voor de deel­ne­mers aantrekke­lijk gemaakt omdat er mooie pri­jzen te win­nen waren voor wie de mooiste Palm­pasen­stok had gemaakt.

De stoet werd vooraf gegaan door de R.K. Har­monie en trok van de There­si­aspeel­tuin via de buurt­straten en de omgev­ing van de Dam naar het R.K. Verenig­ings­ge­bouw waar de pri­jzen wer­den uit­gereikt.

Er waren pri­jswin­naars in drie groepen:
Groep 1. Nelly Tromp, Gré Oudendijk en Gré Sei­jsener.
Groep 2. Gré Stevens, Truus Bere­poot en Gerda de Saegher
Groep 3. Tiny Gouweleeuw, Gré Rei­jmerink en Henk v.d. Ward.

Kinderen van de Vrije School ver­sieren ook nu nog jaar­lijks een Palmpasenstok.


Joomla tem­plates by a4joomla