Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ootje Driehoed
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

OotjeDriehoed

De vrouw in tra­di­tionele kledij is Ootje Driehoed. Zij werd zo genoemd omdat ze altijd drie hoed­jes op elkaar droeg.
Vol­gens mij staat zij en haar begelei­d­ster op het bruggetje dat van ’t Ven­tje over de Vaart richt­ing de Provin­cialeweg liep.
Ootje was een koos­naam voor grootje van groot­moeder. Er bestaat ook een oud versje:“ Waar heb je zoo lang weest?”
“Bij Ootje.”
“Wat heb je daar edaan?”
“Kindje wiegd”
“Wat heb-​je d’r voor krege?”
“Stuk kees en brood mit ’n gulde.”

Bij een veil­ing in Oost­zaan (1882) zag ik het vol­gende: ‘Een best stuk wei­land genaamd “het Oot­jesstuk”, gele­gen op het Zuideinde’.
En in dezelfde veil­ing nog een best stuk wei­land genaamd: “het noorder stuk van Ootje”.
Ook in Zaan­dam werd geveild aan de Oost­z­i­jde, ‘aan– en beno­or­den de Zuider­valdeursloot twee stukken wei­land genaamd: “de Vri­jheid” en “Ootje Dol”.

En dit is alle­maal waar, ik neem jul­lie niet in het Ootje.

Foto: Luuk Plekker (19322019)


Joomla tem­plates by a4joomla