Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ThomKoopmans1Houthelden
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Voor de liefheb­bers van ambachtelijke hout­be­w­erk­ing is er een web­site waar regel­matig ver­halen wor­den gepub­liceerd over mensen die zich daarmee bezig houden.
De jonge Thom Koop­mans (2002) is zo’n liefheb­ber. Hij bouwt een Oost­zaner Jol.
Als u meer over de web­site Houthelden wilt weten gaat u naar https://​houthelden​.com/
Daar kunt u zich op de nieuws­brief abonneren.

Joomla tem­plates by a4joomla