Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Van Huisvrouw tot Guiswijf.

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

LinnenkastZaanse weduwen in bedrijf tussen 1650 en 1940

In het boek De Drie Gekroonde Hamers: Geschiede­nis van een Zaanse smed­erij blijken twee vrouwen, moeder (weduwe) en dochter, deze smed­erij in de acht­tiende eeuw te exploiteren. Dat was niet zo uit­zon­der­lijk, want uit onder­zoek naar de Ams­ter­damse VOC in de achttiende-​eeuw is gebleken dat vier weduwen met hun smidswinkels de VOC voorza­gen van ijz­er­staven en scheeps­beslag zoals ankers.

Op de regel dat vrouwen han­del­ing­son­bek­waam waren, bestond een uit­zon­der­ing voor weduwen. Zij kon­den hun eigen zaken rege­len, het bedrijf van hun overleden echtgenoot voortzetten of een eigen bedrijf begin­nen. Het fenomeen dat een weduwe een zaak dreef, kwam regel­matig voor en is de aan­lei­d­ing voor deze nadere verken­ning van het aan­deel van vrouwen in het Zaanse bedrijfsleven.

(J. H. G. Gawron­ski, De Equipagie van de Hol­lan­dia en de Ams­ter­dam: VOC-​bedrijvigheid in 18e-​eeuws Ams­ter­dam (Ams­ter­dam 1996), 281285; M. van der Hut, De Drie Gekroonde Hamers: Geschiede­nis van een Zaanse smed­erij (Zaandijk 2021), 1718. Schilderij: Pieter de Hooch, fragment.)

Joomla tem­plates by a4joomla