Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vele Han­den helpen bij Zaanse trans­portak­ten 15601811
Pers­bericht van het Gemeentearchief

Vele Handen

Help je het Gemeen­tearchief Zaanstad om een belan­grijke bron van het Zaanse verleden beter toe­ganke­lijk te maken?

Wie in de 16e tot vroege 19e eeuw een huis of stuk grond kocht of verkocht, ging daar­voor naar de schout en schep­e­nen, oftewel het bestuur van een dorp of stad. In de Zaanstreek waren dat de schout en schep­e­nen van de Heer­lijkheid Assendelft, de Banne Krom­me­nie, de Banne West­zaan, de Banne Oost­zaan en het dorps­bestuur Oost­zaan­dam.

Deze archief­s­tukken moet je nu nog stuk voor stuk door­lezen op de studiezaal om te vin­den wat je zoekt. Maar als alle voorkomende namen en locaties in de trans­portak­ten door­zoek­baar zijn op onze web­site, krijg je snel een prachtig beeld van de his­to­rie van Zaanse huizen, pakhuizen, molens, stukken land en hun eige­naars. Juist in de peri­ode 15601811 ontwikkelde zich bloeiend indus­trieel gebied ron­dom de Zaanoevers.

Wat vra­gen wij?

Wij vra­gen je om de datum, locatieom­schri­jv­ing en een beschri­jv­ing van het te trans­porteren goed van de scans over te nemen in de daar­voor bestemde invul­velden. Dit doe je gewoon thuis achter je com­puter met inter­netverbind­ing. Het is een een­voudig project waar­voor geen spec­i­fieke inhoudelijke ken­nis nodig is. Alle infor­matie staat op de web­site https://​vele​han​den​.nl/​p​r​o​j​e​c​t​e​n​/​b​e​k​i​j​k​/​d​e​t​a​i​l​s​/​p​r​o​j​e​c​t​/​z​a​a​_​i​n​d​e​x​_​t​r​a​n​s​p​o​r​t​a​k​t​e​n

Meer infor­matie over het project:
Jan van der Male, e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Frans Hov­ing, e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Afbeeld­ing: oud hand­schrift op een transportakte

Joomla tem­plates by a4joomla