Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Café ’t Sluisje op de Zuiddijk

Bron: Zaanse Wijken, Zaandam-Zuid,8 mei 2013

cafesluisjeVroeger waren er vier sluizen die toe­gang gaven tot de polder Zaan, waar­van er twee in directe verbind­ing ston­den met de zee (het IJ). De Hanen­pad­sluis was hier­van de groot­ste. Het sluizen­com­plex is gebouwd in 1713 en bestond uit een sluis, vaste brug, loop­brug en een wachthuisje.

Een bruin café
Het wachthuisje is verd­we­nen, daar­voor in de plaats kwam de sigaret­tenkiosk van Theo Bergaljon, die ook in rook is opge­gaan. Bij iedere sluis stond een café, daar kon men tij­dens het schut­ten ver­pozen. Ook op de Zuid­dijk bij de Hanen­pad­sluis sinds een groot aan­tal jaren.
Zaanse wijken ging op de koffie bij Jan Vis, sinds 1971 eige­naar van het pand, met de toepas­selijke naam café ’t Sluisje. Jan Vis zit met twee vaste klanten te kaarten. Als we informeren wat voor soort locatie het is dan zegt hij wijzend op de donkere balken, de vele foto’s en tiere­lan­ti­jn­t­jes aan de wand:”Een echt bruin café.” Dat ver­moe­den had­den we al. Vol­gens Jan Vis dateert de plek van het café al veel langer; zeker 200 jaar.

Grote brand.
Na een grote brand in okto­ber 1992, waar­bij het oude café tot de grond toe afbrandde, is er op de zelfde plaats een nieuw pand neergezet. Hoewel de kroeg van don­derda­gavond tot zondag open is heeft hij veel aan­loop. Zo gooien er op vri­jda­gavond twee dart teams de pijlen in de dubbels. Op zater­dag wordt er gebil­jart op de twee tafels, waar­van er een in de zijkamer staat. “Op zondag komen de voet­bal­fans, we hebben een vaste sup­port­er­sclub, gezel­lig hoor.” Hij wijst ent­hou­si­ast naar de wan­den en het pla­fond. Daar hangt het vol rood-​witte vlaggen en vaan­t­jes met daarop de beel­te­nis van de bek­ende Griekse held Ajax. Jan Vis zelf aan­hanger van Zil­ver­meeuwen, kreeg jaren terug vaak voet­ballers over de vloer. “De loop is er een beetje uit, door diverse oorza­ken. Maar je hoort mij niet mop­peren hoor.”
Nu wordt de sluis nog gebruikt voor plezier­vaart. Maar de tijd van het schut­ten is te kort om nog even vlug wat te drinken. “De mensen hebben koel­boxen vol aan boord voor onder­weg,” zegt hij wat bit­ter. Toch ziet hij de toekomst niet somber in. “We hebben genoeg aan­loop en daar­bij zijn er ver­schil­lende thema avon­den.”
De foto­col­lages met feestende gas­ten onder­strepen dat nog eens. Kor­tom, niet alleen een bru­ine kroeg, maar ook een feestcafé op een nos­tal­gis­che plek.

Joomla tem­plates by a4joomla