Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zaanse KunstSalon

Pers­bericht

Zater­dag 8 april opent de Willem Jansen Sticht­ing bij Galerie Staphor­sius de verkoop­ex­posi­tie ‚De Zaanse Kun­st­sa­lon’, samengesteld uit werken welke door par­ti­c­ulieren zijn ingebracht.

kunst1 kunst2

Frans Mars, De Koker - Willem Jansen, De Eenhoorn

Er is een ruim en gevarieerd aan­bod bijeenge­bracht en dus veel te kijken voor de Zaanse kun­stliefheb­bers en natu­urlijk ook te kopen om de eigen col­lec­tie uit te brei­den. Het aan­bod beperkt zich zeker niet alleen tot Willem en Chris Jansen, maar ook schit­terend werk van Freek Engel, Frans Mars, Klaas Bood, Peter Teel­ing en andere streekgenoten is te zien en te koop.

De verkoop­ex­posi­tie staat in het teken om geld bijeen te bren­gen voor de plan­nen die de sticht­ing in 2018 heeft om stil te staan bij het 100ste geboorte­jaar van Chris Jansen.

Verkoop­ex­posi­tie: 8 april — 27 mei
Galerie Staphor­sius JJ Allanstraat 287B 1551 RG West­zaan
Open­ingsti­j­den di — za, 0917 uur
www​.willem​jansen​sticht​ing​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla