Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

SoWhat fam­i­liecon­certen zetten het Zon­nehuis weer op zijn kop!

Pers­bericht

Sowhat2Met SoWhat weet je zeker dat je lol gaat beleven tij­dens de bruisende con­certen waarin klassieke, jazzy en speelse klanken afgewis­seld wor­den met work­shops, pop­pen­spel, gedichten en dans. In het seizoen 20172018 ver­zorgt SoWhat weer een gevarieerd pro­gramma met negen unieke con­certen voor de klein­t­jes vanaf 1 jaar, hun oud­ers, grootoud­ers, oppas, tantes, ooms, de buren, het maakt niet uit!
Een con­cert duurt één uur, waarin van alles aan bod komt: klap­pen, dansen, spe­len, zin­gen, luis­teren, klassieke muziek, jazz, voor­lezen… en het aller­leuk­ste is dat de kinderen (en soms ook de oud­ers!) mogen mee­doen.
SoWhat speelt van sep­tem­ber 2017 tot en met mei 2018 elke laat­ste zondag van de maand in Het Zon­nehuis. Dit mon­u­men­tale Ams­ter­damse School-​theater aan het Zon­neplein in Amsterdam-​Noord kent een toe­ganke­lijke pro­gram­mer­ing en wil zoveel mogelijk Noorder­lin­gen naar het the­ater trekken.

Op 24 sep­tem­ber opent SoWhat het seizoen met een dold­waas feestje waar kinderen niet alleen gratis toe­gang kri­j­gen, maar bij inlev­er­ing van een teken­ing zelfs een euro toe kri­j­gen! Vol­wasse­nen betalen die dag de kinder­prijs. De com­plete speel­li­jst en meer info vind je op www​.sowhatkinder​con​certen​.nl .

sowhat
Bezetting (v.l.n.r.) Cyrille van Poucke, trompet Matthias Kon­rad, trom­bone Mar­iël van den Bos, fluiten Erik Winkel­mann, contrabas


Locatie Het Zon­nehuis, Zon­neplein 29, 1033 EJ Amsterdam-​Noord
Toe­gang7,50 | € 5,- voor kinderen
Aan­vang 15:00 uur
Kaartverkoop www​.mijn​web​winkel​.nl/​w​i​n​k​e​l​/​s​t​i​c​h​t​i​n​g​-​s​o​w​h​a​t Aan de deur
Web www​.sowhatkinder​con​certen​.nl/ | face​book​.com/​s​o​w​h​a​t​k​i​n​d​e​r​c​o​n​c​e​r​t.

Speel­li­jst SoWhat fam­i­liecon­certen Het Zon­nehuis seizoen 20172018

Zondag 24 sep­tem­ber 2017 – Feestje!! SoWhat is jarig en iedereen mag komen! We trak­teren op feestelijke klanken, smake­lijke com­posi­ties, toeters, bellen en slingers. Als klap op de vuurpijl betalen bij onze pre­mière in het Zon­nehuis vol­wasse­nen het kinder­tarief en kinderen hele­maal niets. Sterker nog, bij inlev­er­ing van een teken­ing kri­j­gen kinderen een euro toe! Met muziek van o.a. Richard Strauss en James Brown.

Zondag 29 okto­ber 2017 – Kip­pen­vel SoWhat bezorgt je kip­pen­vel: met een bang spookje, een gnoom, een muzikale hek­sen­jacht, een wereld­wijd spin­nen­web en nog veel meer span­nends. En pas op: de groot­ste griezels staan op het podium… Met muziek van o.a. Wayne Shorter, Mus­sorgsky en Harry Potter.

Zondag 26 novem­ber 2017 – De beat van Piet Yo! Doe mee met die vette beat, wees een hip hop Piet! De Sint zit te rap­pen, over cadeaus op te schep­pen. Iedereen gaat zin­gen, dansen en swin­gen op muziek van Piaz­zolla, Pas­to­rius en Piet.

Joomla tem­plates by a4joomla