Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Reuma­fonds zoekt col­lec­tan­ten voor de wijk West­erkoog in Koog aan de Zaan

Pers­bericht

Het Reuma­fonds streeft naar een beter leven voor alle 2 miljoen mensen met reuma. Daar is onder­zoek voor nodig. Door te col­lecteren of organ­isator te wor­den voor de col­lecte­week van het Reuma­fonds van 19 tot en met 24 maart helpt u ons geld op te halen en ons doel te realis­eren. Helpt u mee?

Meest voorkomende chro­nis­che ziekte
Reuma is een verza­mel­naam voor ruim 100 aan­doenin­gen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Ned­er­lan­ders kam­pen met een vorm van reuma, zoals artrose, reuma­toïde artri­tis of jeug­dreuma? Dagelijks kri­j­gen 700 mensen de diag­nose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chro­nis­che ziekte in Ned­er­land. Reuma is nu een onzicht­bare ziekte, maar heeft nog steeds grote impact op het dagelijkse leven. Tweed­erde (69%) van reuma­p­atiën­ten wordt beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, ver­moei­d­heid of ver­min­derde mobiliteit.


Tele­visiep­re­sen­ta­trice Anita Witzier, ambas­sadeur van het Reuma­fonds: ‘Het Reuma­fonds is de belan­grijk­ste financier van onafhanke­lijk weten­schap­pelijk reumaon­der­zoek in Ned­er­land. Het Reuma­fonds is volledig afhanke­lijk van giften van par­ti­c­ulieren en bedri­jven. Als col­lec­tant, wijkhoofd of organ­isator van de col­lecte­week bent u dan ook van groot belang. Als u mee­helpt, helpt u het leven van 2 miljoen Ned­er­lan­ders te verbeteren.’

Helpt u mee?
Voor meer infor­matie of opgeven: Willeke Paauwe
Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Tel: 06 2925 4319

Joomla tem­plates by a4joomla