Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaans Natuur & Milieu Centrum

Pers­bericht

Uit het jaarver­slag 2017

Vooruit­lopend op het jaarver­slag 2017 kan het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum al een nieuw bezoek­er­srecord melden. Stads­boerderij Dar­win­park is door ruim 80.000 mensen bezocht, de heem­tuin door 28.000 bezoek­ers, de school­tu­inen zijn met ruim 10.000 bezoeken vereerd, in het natu­ur­mu­seum bezochten bijna 10.000 mensen de diverse exposi­ties en via natuur– en milieu edu­catie zijn bijna 30.000 schoolkinderen bereikt. In totaal 2017 leverde dat een record­to­taal van 157.900 mensen op. Om het in per­spec­tief te plaat­sen, dat zijn op jaar­ba­sis ongeveer even­veel bezoek­ers als het Zaantheater.

milieuVer­meldenswaard is het edu­catieve project “15.000 Laag Hol­lan­ders”, waarmee het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum in vier jaar tijd 15.300 schoolkinderen en hun begelei­ders heeft rondgevaren in de Zaanse veen­wei­dege­bieden. De doel­stelling gehaald, dus, mede dankzij part­ner Staats­bos­be­heer, die de boten en de tech­nis­che onder­s­te­un­ing leverde.

Met ruim 5.000 bezoek­ers was de Sprook­jes­tuin — een heemtuin-​publieksactiviteit die jaar­lijks in de herf­st­vakantie wordt geor­gan­iseerd– de groot­ste bezoek­er­strekker. In het Natu­ur­mu­seum namen 2.700 schoolkinderen deel aan een Afval Expe­ri­ence in het Natu­ur­mu­seum, met aan­dacht voor zwer­faf­val, afvalschei­d­ing en recy­cling van grondstoffen.

Aan­geleverde foto: Boo­tex­cur­sie met schoolkinderen in het Guisveld (foto Bart Homburg)

Joomla tem­plates by a4joomla