Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vogels in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

SpreeuwVanaf april is de nieuwe wis­se­l­ex­posi­tie „Zangvo­gels” in het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam te bezichti­gen. Van alle dieren die in de stad om ons heen leven zijn de zangvo­gels zeer geliefd. We ontle­nen veel plezier aan hun melodi­et­jes en we lokken ze naar onze tuinen met aller­hande voed­sel. Dwal­end door deze inter­ac­tieve exposi­tie leren de kinderen spe­len­der­wijs ver­schil­lende zangvo­gels herken­nen en leren ze meer over hun leefge­drag.
Wist je bijvoor­beeld dat kraaien ook tot de zangvo­gels behoren?
Maar er is in de exposi­tie ook veel ruimte gemaakt voor wetenswaardighe­den over andere vogels.
De exposi­tie kwam tot stand i.s.m. Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek, die dit jaar het 75-​jarig jubileum viert.
De open­ingstijd: op zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Te zien t/​m half juli
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
De reg­uliere entree voor het museum bedraagt 4 euro voor kinderen vanaf 3 jaar. Vol­wasse­nen en dona­teurs gratis. Con­tante betal­ing. Geen pin anwezig.. Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Foto Blanka Kra­tochvilova: Spreeuw

Joomla tem­plates by a4joomla