Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Audi­tie oproep: The Wiz (Zaandam)

Pers­bericht

WizHet suc­ces van Disney’s High School Musi­cal in Zaan­dam en Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions bereidt zich al weer voor op het nieuwe seizoen. Dan bren­gen zij THE WIZ naar Zaan­dam! Om deze pro­duc­tie mogelijk te maken, zijn ze op zoek naar spel­ers van 16 jaar en ouder om de cast samen te stellen.

De cast zal opnieuw samengesteld wor­den met ama­teurs uit de regio. Zij gaan met elkaar aan de slag om de musi­cal in te stud­eren. De cast voert op 7 en 8 juni 2019 de voorstelling 2 keer op in de grote zaal van het Zaantheater.

WIZ2Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions pro­duceert ama­teur­mu­si­cal voor liefheb­bers van 16 tot 99 jaar in Zaan­dam, Hil­ver­sum en Alphen a/​d Rijn.
Bij deze pro­duc­ties staat de the­atrale groei van de deel­ne­mers op num­mer één. Onder pro­fes­sionele begelei­d­ing van een regis­seur, muzikaal lei­der, chore­ograaf, en met onder­s­te­un­ing van licht– en gelu­id­stech­nici en deco­ro­n­twerp wordt toegew­erkt naar de pro­fes­sionele uitvo­er­ing in het the­ater. Zo biedt Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions een plek waar gedreven tal­en­ten zich kun­nen ontwikke­len op gebied van zang, dans en spel.

Gezocht wor­den:
– Deel­ne­mers vanaf 16 jaar mét of zon­der zang, dans en/​of spelervaring

Spec­i­fiek wordt gezocht naar:
– Sterke zangers/​acteurs (1640) voor de hoofd– en bijrollen
De audi­ties vin­den plaats op 5 juni 2018 in Zaan­dam. Aan­melden kan via www​.bru​ineberg​.nl
De repeti­ties zullen plaats vin­den op de dins­da­gavond van 19.0022.00uur.

Joomla tem­plates by a4joomla