Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Reis­doc­u­ment thuis laten bezorgen

Pers­bericht

reisdocumentNiet meer in de rij voor paspoort of ID
Zaankan­ters kun­nen een reis­doc­u­ment voor­taan thuis of op het werk laten bezor­gen. Deze mogelijkheid biedt de gemeente Zaanstad sinds woens­dag 4 juli 2018 aan. Het laten bezor­gen van een nieuw paspoort of een iden­titeits­be­wijs kan ook ’s avonds en op zater­dag. Geen wacht­ti­j­den, geen reis­tijd, en ook vrij nemen is niet meer nodig.
De bezorgkosten
zijn € 15,-.

Dit betekent dat een inwoner van Zaanstad die een nieuw reis­doc­u­ment nodig heeft, nog maar één keer naar de balie van de gemeente hoeft te komen: alleen voor de aan­vraag. Wethouder Rita Noordzij: “De dien­stver­len­ing van onze gemeente moet voor iedereen toe­ganke­lijk zijn. De gebruiker staat cen­traal. Het is fijn dat inwon­ers nu zelf kun­nen kiezen of ze hun reis­doc­u­ment willen ophalen of laten bezorgen.”

Het pro­ces
De aan­vraag van het reis­doc­u­ment en het betalen van de bezorgkosten gebeurt in het stad­huis. Kort daarna stu­urt de organ­isatie Dyna­sure een mail met een link waarmee de bezorg­ing online gep­land kan wor­den. Geen mailadres? Geen punt, dan wordt de aan­vrager de vol­gende dag door Dyna­sure gebeld om een afspraak te maken. Op de bezorgdag ont­vangt de aan­vrager ’s ocht­ends én ongeveer een uur van te voren een berichtje met de verwachte bezorgtijd.
De bezorger is ver­plicht de iden­titeit, van de ont­vanger, via het oude paspoort of ID-​bewijs, te con­trol­eren. Als er meer doc­u­menten op het­zelfde adres bezorgd wor­den, dan is het noodza­ke­lijk dat de betr­e­f­fende per­so­nen alle­maal aan­wezig zijn.

Meer infor­matie
Meer weten? Kijk op www​.zaanstad​.nl en vul in bij zoek­term: paspoort of ID-​kaart bezor­gen of kijk op www​.reis​doc​u​menten​be​zor​gen​.nl
Bellen met de gemeente kan ook via tele­foon­num­mer 14075.
Het tele­foon­num­mer van Dyna­sure is 0348 462 873.
Bij een spoedaan­vraag is de bezorgser­vice overi­gens niet mogelijk.

Joomla tem­plates by a4joomla