Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Deur tot deur­loop Men­nis­ten­erf weer groot succes

Pers­bericht

In sep­tem­ber staat Zaan­dam tra­di­tiegetrouw in het teken van de Dam tot Damloop en gekop­peld daaraan heeft het Men­nis­ten­erf voor de derde keer op rij de Deur tot Deur­loop geor­gan­iseerd voor haar cliënten.

Direct na de lunch verza­melden de lop­ers zich ges­pan­nen in het restau­rant. ‘Gaat het wel door?’, ‘Het waait wel erg hard, maar het bli­jft toch wel droog?’, waren de meest gestelde vra­gen. Maar wat een geluk: na de ocht­end­storm en code geel was het ’s mid­dags droog en scheen zowaar de zon af en toe. Nadat Rinus Bui­jvoets, voorzit­ter van de cliën­ten­raad, het startschot had gegeven vertrok een lange rij van ongeveer 120 cliën­ten en begelei­ders voor hun wan­del­ing door de wijk, her en der aange­moedigd door ent­hou­si­aste buurt­be­won­ers, overal waren lachende gezichten te zien. Halver­wege was een tussen­stop waar iedereen even kon uitrusten en een leuk kadootje ontv­ing, gespon­sord door de Rabobank. ‘Vanocht­end twi­jfelde ik nog of ik mee zou gaan, maar wat is het leuk!’, aldus één van de cliënten.

deur2018
Na de tussen­stop ging de wan­del­ing in een hele lange stoet over de H. Ger­hard­straat weer terug naar het zorg­cen­trum waar een draaiorgel voor nog meer feestvreugde zorgde. Onder het genot van een kopje koffie en een ijsje en met hun medaille om de nek werd er nog lang nagepraat. ‘Wat ontzettend leuk dat deze tra­di­tie is ontstaan en we dit nu elk jaar kun­nen doen’ en ‘De route had nog wel wat langer mogen zijn, ik vond het zo gezel­lig’ waren enkele reac­ties van cliën­ten. Met zulke posi­tieve reac­ties kan er alleen maar gecon­cludeerd wor­den dat deze tra­di­tie moet wor­den voort­gezet. Dus ook vol­gend jaar zal Men­nis­ten­erf dit even­e­ment weer voor haar cliën­ten organiseren.

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla