Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Parkin­son Café Zaan­dam feestelijk geopend

Op vri­jdag 5 okto­ber 2018 is het Parkin­son Café Zaan­dam feestelijk geopend door wethouder Songül Mut­luer, onder andere belast met het Oud­eren­beleid teza­men met de heer Eppo Janssen, fys­io­ther­a­peut en ver­bon­den aan Parkin­son Net en Marga Visser, wijkver­pleegkundige van Men­nis­ten­erf. Na de offi­ciële open­ing was er een sportief inter­mezzo geleid door Eppo Janssen en zijn dochter. Daarna was er nog ruim tijd om onder het genot van een kopje koffie te geni­eten van de muziek van pianist Marc Kirke­nier.
Vanaf nu is er elke eerste vri­jdag van de maand een Parkin­son Café in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf. U en uw man­tel­zorger zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten.

parkinson

Joomla tem­plates by a4joomla