Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het Zaanse Kinderboekenlandschap

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kinderboek2Met de ten­toon­stelling ‘Het Zaanse Kinder­boeken­land­schap’, geopend door schri­jf­ster Joke Konijn is in Zaanstad de Kinder­boeken­week 2018 van start gegaan. In de hal van het stad­huis trok zij de papieren weg die de ten­toon­stelling aan het oog ont­trokken. Het is een uit­stalling van jeugdherin­ner­in­gen en beelden uit de jeugd van vele Zaankan­ters. De ten­toon­stelling is nog de hele maand okto­ber in de hal van het Gemeen­te­huis te zien.

Vooraf­gaand aan de open­ing hield schri­jver, en gemeen­ter­aad­slid Hans Kuyper een lez­ing over het ‘Zaanse Kinder­boeken­land­schap’. Hans, een zelfverk­laard roman­ti­cus, begon in de oud­heid om een verk­lar­ing te zoeken voor de romantiek die nog steeds kleeft aan het Zaanse land­schap. Hij sprak over de Keltische goden en cul­tuur die in het land­schap hun sporen hebben achterge­laten en de romantiek die Zaankan­ters nog steeds in het land­schap herkennen.

kinderboekDe schri­jvers die de Zaanstreek voor­bracht hebben allen in hun boeken het land­schap een promi­nente rol gegeven waarin de hoofd­per­so­nen hun avon­turen beleef­den. Hij noemde Jacob Israël de Haan die de Zaan heeft bezon­gen en kwam tenslotte bij zijn top vier.

C. Joh. Kieviet, de geestelijk vader van Dik Trom en van In den Otter. Cor Bruin, wel de groot­ste en meest gelezen schri­jver, liet in z’n boeken z’n liefde voor het land­schap de vrije loop. Met de avon­turen van Keteltje speelde het gewone volk van de streek een promi­nente rol. Dick Laan, de schri­jver van Pinkeltje, die hij vooral als filmer bewon­derde. En ten slotte Hotze de Vries, een Fries in Krom­me­nie die met De Kameleon de jeugd wist te van­gen. Na deze vier schri­jvers van kinder­boeken sloot Kuyper af met een gedicht van Freek de Jonge die met Zaans Veem ook zijn ode aan de Zaanstreek op papier heeft gezet.

Kinderboek3

Joomla tem­plates by a4joomla