Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe straat in Zaandam

Pers­beroicht Gemeente Zaanstad

Voor de bouw van 21 wonin­gen ter hoogte van de kruis­ing Ds M.L. King­weg 209 en Mid­del­ven 1 te Zaan­dam wordt een nieuwe straat aan­gelegd. De straten die even­wi­jdig lopen aan de nieuwe straat hebben de namen Mid­del­ven en Dobbeven. In de buurt zijn veel andere straten die op ‘ven’ eindi­gen. Omdat er nu op de locatie een gebouw staat dat als kerk in gebruik was, kri­jgt de nieuwe straat de naam Kerkven.

— — — — — — — — — –

OLVkerkSloop O.L.V.-kerk

Door Ruud Meijns

Van­daag kwam het bericht dat de O.L.V. kerk aan de Ds. M.L. King­weg tegen de vlakte zal gaan. Op de plek zullen wonin­gen gebouwd wor­den. De kerk, ont­wor­pen door archi­tect H. Nefkens, werd in 1964 in gebruik genomen. Het gebouw doet al sinds 2010 geen dienst meer als kerk.

Bron: His­torisch Zaandam

Joomla tem­plates by a4joomla