Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Twimyo Taek­wondo voor kids.

Pers­bericht

In jan­u­ari 2019 wil een groep starten op de zater­dag­mor­gen met taek­wondo lessen voor 37 jari­gen in de Zuidhoek.

Taek­wondo is een sportvorm die nauw ver­bon­den is met het thema vreedzame school en vreedzame wijk; hoe ga je respectvol om met elkaar, hoe geef je je gren­zen aan, hoe bespreek je con­flicten etc.
De lessen wor­den door vri­jwillige assis­ten­ten en onder begelei­d­ing van 2 ervaren taek­wondo docen­ten gegeven.
De assis­ten­ten kri­j­gen een korte oplei­d­ing. Zie de flyer voor meer info.

Flyer

Joomla tem­plates by a4joomla