Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oproep Jaren Vijftig

Pers­bericht


andere tijdenDe geschiedenisafdel­ing van de NTR, bek­end van het pro­gramma Andere Tij­den en his­torische tele­visieseries over onder meer de Gouden Eeuw, de jaren zes­tig en recent de Tachtig­jarige Oor­log, is op dit moment bezig met een nieuwe serie over de Jaren Vijftig.

Die bestaat uit vier aflev­erin­gen die, elk op een andere plek in Ned­er­land, enkele aspecten van dit decen­nium belichten. Een aflev­er­ing speelt zich af in de Zaanstreek, met aan­dacht voor de Koude Oor­log, de invloed van Amerika, de groei van de con­sump­tie en vernieuwin­gen in het huishouden.

We zoeken mensen uit de Zaanstreek die kun­nen vertellen over:–de Koude Oor­log: was u fel anti-​communistisch, of juist lid van de CPN. Zat u bij de EVC en werd u ontsla­gen bij de Hem­brug of een ander bedrijf?

–Albert Heijn: de groot­grut­ter voerde veel vernieuwin­gen door in de jaren vijftig: smaak­pan­els, kant en klare pro­ducten, een wijn­club en niet ver­geten de zelf­be­di­en­ingswinkel. Hield u zich bezig met pro­ductvernieuwing en mar­ket­ing, of vol­gde u miss­chien een cur­sus zelf­be­di­en­ing, leerde u schap­pen vullen en kreeg u kassa-​instructie?

Wat vond u van het nieuwe winke­len? En herin­nert u zich nog de leg­en­darische helikopter­vlucht van Albert Heijn waar­bij ze in heel Ned­er­land man­den met pro­ducten uit­deelden?

Huishoudschool0–En tot slot: Iedereen in Ned­er­land moest zijn steen­tje bij­dra­gen aan de wederop­bouw. Door loon in te lev­eren zodat het geld terug kon de indus­trie in, maar ook thuis, waar de vrouwen een mod­el­huishouden moesten run­nen en het gezin opvoe­den tot ver­ant­wo­ordelijke burg­ers. Kreeg u inder­daad deze bood­schap mee, thuis of op de huishoud­school? Herin­nert u zich alle tips en hand­ighei­d­jes die in deze jaren ontwikkeld wer­den, ook door de overheid?

Werd het in de loop van de jaren vijftig alle­maal iets makke­lijker omdat er bijvoor­beeld een was­ma­chine in huis kwam?

Graag hoor ik uw ver­haal. U kunt een mail sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Joomla tem­plates by a4joomla