Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Voor­berei­din­gen Kun­stEi­land 2019 gestart

Pers­bericht
KunsteilandZater­dag 14 en zondag 15 sep­tem­ber 2019 vindt de zevende edi­tie van Kun­stEi­land plaats. De basis van het kun­steven­e­ment — dat om het jaar plaatsvindt op het Zaanei­land te Zaan­dam — is de open voordeur. Bewon­ers tov­eren hun eigen huis om tot galerie of the­ater en tonen werk van kun­ste­naars of arti­esten die ze per­soon­lijk waarderen. In een informele, toe­ganke­lijke set­ting kun­nen bezoek­ers kijken en luis­teren naar uiteen­lopende vor­men van kunst en ken­nis­maken met de buurtbewoners.
Kun­stEi­land com­bi­neert het suc­cesvolle con­cept van ‘Gluren bij de Buren’ met de pre­sen­tatie van kunst. De per­soon­lijke betrokken­heid van de bewon­ers zorgt voor een grote diver­siteit aan kun­stvor­men: beeldende kunst, fotografie, keramiek, muziek en theater.
Behalve de exposi­ties, con­certen en optre­dens in de huizen van de bewon­ers van het Zaanei­land, zal er buiten ook van alles te zien en te doen zijn. Onder begelei­d­ing van kun­ste­naar Robert Roelink zal bijvoor­beeld gedurende het week­end met kinderen uit de buurt gew­erkt wor­den aan een groot plas­tic kunst­werk. Bij mooi weer kan men daar boven­dien geni­eten van een hapje en drankje. De komende maan­den zal er meer bek­end wor­den over het pro­gramma van Kun­stEi­land 2019.
Het bestuur van Kun­stEi­land nodigt bewon­ers van harte uit om deel te nemen. Woont u op het Zaanei­land en lijkt het u leuk om u huis open te stellen? Kent of bent u kun­ste­naar of arti­est en heeft u een orig­i­neel idee? Neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla