Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Koetsier2Kunst­werk Hans Koet­sier komt terug in Zaan­dam
Pers­bericht
Op vri­jdag 12 april 2019 wordt het kunst­werk “Tussen de rails” van Hans Koet­sier geplaatst op zijn nieuwe plek aan de Provin­cialeweg 302 in Zaan­dam. Het kunst­werk, dat dateert uit 1984, is al ruim tien jaar niet meer te bewon­deren geweest, maar komt nu dus terug op een toepas­selijke plek “tussen de rails”, naast de spoor­lijn Zaan­dam – Purmerend/​Enkhuizen en tegen­over de spoor­lijn Zaan­dam – Wormerveer/​Castricum.
Het plaat­sen van het grote (hoogte 8 m, breedte 2.8m en diepte 1 m) en zware (ca. 30.000 kilo) kunst­werk heeft nog wel wat voeten in de aarde. U kunt de plaats­ing vri­jdag aanstaande zelf volgen.

Wan­neer: vanaf 6.30 uur wordt het beeld ‚geladen’ op de gemeen­tew­erf (Spier­ling), de verwacht­ing is dat het beeld tussen 9.00 uur en 9.30 uur op locatie is en op zijn plek zal wor­den gehesen
KoetsierOp bij­gaande foto (gemeen­tearchief Zaanstad) is te zien waar het kunst­werk oor­spronke­lijk stond. Bij het stadsvernieuwing­spro­ject Inver­dan is het beeld wegge­haald en opges­la­gen. Nu er een nieuwe geschikte plaats is gevon­den wordt het kunst­werk terugge­plaatst vlak­bij het bedri­jfsverza­mel­ge­bouw De Bark (van De Bedri­jvige Bij) geves­tigd in een mon­u­men­taal school­ge­bouw. Het kunst­werk ref­er­eert aan het sta­tion en de spoorlijn(en) die daar langs lopen. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie is deze beteke­nis van het kunst­werk meegenomen. De nieuwe locatie ligt naast de spoor­lijn Zaan­dam – Purmerend/​Enkhuizen en tegen­over de spoor­lijn Zaan­dam – Wormerveer/​Castricum.
Over de plaats­ing en onthulling
Vanaf De Spier­ling wordt het beeld op een dieplader gehe­sen en via de Provin­ciale weg naar de nieuwe locatie gere­den. Op de nieuwe locatie wordt het beeld op de nieuwe plek gehe­sen door 2 kra­nen.
Omdat het beeld zo lang in opslag heeft gele­gen, is het beeld wat beschadigd. Als het beeld op zijn plek staat kri­jgt het een opknap­beurt en wordt het geschilderd. Als het beeld weer in top­con­di­tie is, organ­iseert Gemeente Zaanstad de formele onthulling van het beeld op de nieuwe locatie.
Over Hans Koet­sier
Johannes (Hans) Koet­sier (Utrecht, 12 juni 1930 – Ams­ter­dam, 30 augus­tus 1991) was een Ned­er­lands con­ceptueel kun­ste­naar die tot de Fluxus-​beweging wordt gerek­end.
Koet­sier werd bek­end door spraak­mak­ende plan­nen. In 1979 stelde hij voor dat er in Gronin­gen een rot­s­tuin zou komen. Uit­gaande van een komend ver­bod op het rapen van kievit­seieren, bedacht hij dat in Leeuwar­den een natu­urste­nen beeld van een kievit­sei zou wor­den geplaatst. Ook opperde Koet­sier het instellen van een nationale feestdag, de ‚Dag van de Inspi­ratie’, op tweede pinks­ter­dag 1980.
In de jaren tachtig stelde Koet­sier de gemeente Almere voor om bij vijf pun­ten aan de stads­gren­zen grote herken­ningspun­ten te plaat­sen. Het eerste hier­van werd in 1986 geplaatst. De serie Stedelijke mark­er­ingspun­ten zou uit vijf beelden bestaan, maar bij Koet­siers over­li­j­den waren er slechts twee gere­aliseerd.
Werk van Koet­sier is aangekocht door het Stedelijk Museum Schiedam. Beelden van Koet­sier zijn te vin­den in onder meer Almere, Hard­er­wijk, Utrecht en Weesp.
Aan­geleverde foto.
Joomla tem­plates by a4joomla