Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe looproute spoorover­bouwing sta­tion Zaandam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf maandag 20 mei is de nieuwe looproute over de spoorover­bouwing bij sta­tion Zaan­dam geopend. Op dat moment wordt de loop­brug, die op dit moment de sta­tion­shal verbindt met de Houtveld­wegz­i­jde, afges­loten. Tegelijk­er­tijd ope­nen de eerste winkels in de Zaanse huis­jes op de spooroverbouwing.
Maandagocht­end 20 mei delen pro­motiemedew­erk­ers stroop­wafels uit om de reizigers te bedanken voor hun geduld tij­dens de werkzaamheden.
Sinds het voor­jaar van 2018 wordt gew­erkt aan de nieuwe fiets– en voet­gangersverbind­ing bij sta­tion Zaan­dam. Deze nieuwe spoorover­bouwing vormt de verbind­ing tussen oost en west. De route sluit aan op het Stad­huis­plein en de Houtveld­weg. Naast de bouw van deze nieuwe verbind­ing wordt ook het sta­tion gemod­erniseerd en wor­den de winkels verplaatst.

spooroverbouwing
Looproute over spoorover­bouwing
Vanaf 20 mei lopen reizigers die het sta­tion vanaf de Houtveld­wegz­i­jde bezoeken eerst via de nieuwe verbind­ing naar de cen­trumz­i­jde. Reizigers lopen dan via de nieuwe voet­ganger­sroute naar het per­ron of het cen­trum. Naast de huidige trap en roltrap wordt een nieuwe lift in gebruik genomen. Aan de kant van het cen­trum is een tijdelijke grotere entree gemaakt.

Winkelt­jes
Vanaf 20 mei zijn daar ook Smullers en de bloemist geopend, eve­nals een pin­au­tomaat van GWK. De kiosk bli­jft nog tot augus­tus in de sta­tion­shal zit­ten. De NS Ticket&Service balie ver­plaatst tijdelijk richt­ing het stad­huis. Later ope­nen ook AH to go en AKO in een van de Zaanse huisjes.

Werkza­amhe­den
Vanaf maandag 20 mei start de ver­bouwing van de sta­tion­shal. Dit gebeurt in een aan­tal bouw­stap­pen. De oplev­er­ing van de nieuwe sta­tion­shal staat gep­land voor eind 2019. Medio juni is het weer mogelijk om het sta­tion te bereiken via een trap vanaf de Korte Hogendijk. Medew­erk­ers van de daarachter gele­gen bedri­jven, hebben dan weer een snellere verbind­ing met het sta­tion. Daar­naast wordt ges­tart met de bouw van de fiet­sen­stalling aan de Houtveldweg.

Over de spoorover­bouwing
De spoorover­bouwing is een belan­grijk onderdeel van het cen­trum van Zaanstad. De stad groeit en kri­jgt meer reizigers die in en uit de stad willen. Zaanstad zet zich met MAAK. Zaanstad in om de stad klaar te maken voor de toekomst, meer wonin­gen te bouwen, betere voorzienin­gen te realis­eren en goede verbindin­gen te maken. De spoorover­bouwing is hierin van groot belang als cen­trale verbind­ing in de stad.
De real­isatie van de nieuwe fiets– en voet­ganger­sroute is mogelijk dankzij een samen­werk­ing tussen Pro­Rail, NS Sta­tions, Gemeente Zaanstad en de Ver­vo­er­re­gio Amsterdam.
Meer weten over de plan­nen voor het sta­tion­s­ge­bied? Bezoek dan de web­site: www​.maak​sta​tion​s​ge​bied​.zaanstad​.nl/​s​p​o​o​r​o​v​e​r​b​o​u​w​i​n​g

Aan­geleverde foto: Plat­te­grond looproute sta­tion Zaandam
Joomla tem­plates by a4joomla