Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Podium De Flux is ver­huisd naar Hemkade 48

Pers­bericht
FluxnwadresVanaf heden is Podium de Flux gehuisves­tigd aan de Hemkade 48 in Zaan­dam. Dit wordt gevierd met een Open Huis op dins­dag 4 juni. Na een aan­tal maan­den con­certen op locatie te hebben geor­gan­iseerd, is het Zaanse pop­podium ver­huisd naar een vast podium met grotere capaciteit.
Ondanks de grotere zaal biedt het podium een pro­gram­mer­ing zoals we gewend zijn, met inter­na­tionale en regionale (Zaanse) artiesten/​bands. Het pop­podium bli­jft tevens ‘Flux op Locatie’ con­certen organ­is­eren. Samen­werkin­gen met o.a. het Zaanthe­ater, De Groote Weiver, Café Het Pand, Club Next en de Wormerveerse Ver­man­ing zor­gen voor een brede pro­gram­mer­ing, verdeeld over geheel Zaanstad.
„Wij zijn erg ent­hou­si­ast over de nieuwe locatie! We behouden die intieme set­ting, maar in een groter jasje. Na maan­den hard te hebben gew­erkt aan de inricht­ing en akoestiek, zijn we als team super trots op het resul­taat. We kun­nen dan ook niet wachten dit resul­taat tij­dens het open huis op 4 juni aan iedereen te laten zien ”
aldus Vin­cent Kruger, Podium de Flux.
Benieuwd naar alle ontwik­kelin­gen ron­dom de nieuwe huisvest­ing? Volg Podium de Flux op social media of via www​.podi​umde​flux​.nl
Foto aan­geleverd.
Joomla tem­plates by a4joomla