Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad is part­nerge­meente Tiny Forest

Pers­bericht
Zaanstad is ges­e­lecteerd als één van de Tiny For­est part­nerge­meen­ten van 2019! Een Tiny For­est is een inheems bos ter grootte van een ten­nis­baan. Het mini­bos is een pret­tige plek voor dieren en mensen en zorgt boven­dien voor verkoel­ing, meer bio­di­ver­siteit en water­berg­ing bij zware regen­val. Gemeen­ten kon­den zich sinds maart aan­melden om samen met IVN Natu­ure­d­u­catie, scholen en buurt­be­won­ers, drie Tiny Forests in hun gemeente aan te leggen. Uit de 37 aan­meldin­gen zijn 15 gemeen­ten ges­e­lecteerd. Zaanstad is daar één van. Dit najaar wordt het eerste Tiny For­est al aangeplant.
tinyforest
100 Tiny Forests voor 2021
Begin vorig jaar ontv­ing IVN Natu­ure­d­u­catie € 1.85 miljoen van de Nationale Post­code Loterij voor de aan­leg van 100 Tiny Forests. Deze wil IVN realis­eren samen met ges­e­lecteerde part­nerge­meen­ten. Vorig jaar zijn er al 12 gemeen­ten ges­e­lecteerd. Dit jaar zijn dat er onder andere door een donatie van de Fred Foun­da­tion 15.
Daan Ble­ichrodt, IVN pro­jectlei­der Tiny For­est: „Niet alleen het aan­tal gemeen­ten valt op, maar ook de diver­siteit. Of je nu aan de Zeeuwse kust, de Friese meren, in de Rand­stad of in het Lim­burgse Heuvel­land­schap woont, je bent altijd dicht­bij een Tiny Forest.”
Wethouder Open­bare Ruimte, Ger­ard Slegers is ent­hou­si­ast. “Ik ben heel blij met de toeken­ning. Een tiny for­est heeft zoveel voorde­len: het ver­g­root de bio­di­ver­siteit. Er is meer ruimte voor ver­schil­lende bomen en stru­iken maar ook voor insecten, bodem­leven, amfi­bieën, vogels en kleine zoogdieren. Boven­dien heeft het vele voorde­len boven bestrat­ing of gras. Denk aan het afvo­eren van regen­wa­ter en het voorkomen van hittestress.”
De andere 14 part­nerge­meen­ten zijn:
Alk­maar, De Ronde Venen, Den Helder, Dor­drecht, Ede, Eijsden-​Margraten, Hoogeveen, Kam­pen, Leeuwar­den, Roer­mond, Smallinger­land, Tilburg, Tynaarlo en Weert.
Over IVN Natu­ure­d­u­catie
IVN Natu­ure­d­u­catie zet zich als lan­delijke non-​profit organ­isatie in voor een groen, gezond en duurzaam Ned­er­land. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te bren­gen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belan­grijk natuur is. Onze 130 pro­fes­sion­als, 25.000 leden en 170 vri­jwilliger­safdelin­gen organ­is­eren natu­u­rac­tiviteiten, cur­sussen en campagnes.
Foto aan­geleverd
Joomla tem­plates by a4joomla