Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe directeur ZNMC

Pers­bericht
ZNMClogoNa een gede­gen sol­lic­i­tatiepro­ce­dure is nu duidelijk gewor­den wie per sep­tem­ber 2019 de nieuwe directeur van het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum wordt. Als opvol­ger van Tom Kisjes, die na 41 jaar natuur & milieu edu­catie en 26 jaar direc­tie komend najaar met pen­sioen gaat.
Paul Laport is nu nog gemeen­ter­aad­slid én frac­tievoorzit­ter van Groen­Links in Zaanstad. Afgelopen woens­dag maakte hij ken­nis met de medew­erk­ers van het ZNMC. ‘Het is een heel ent­hou­si­ast team,’ vertelde hij. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Vanaf sep­tem­ber ga ik me er voluit voor inzetten. Voor die tijd zal ik al het een en ander doorne­men met Tom Kisjes. Hij heeft meer dan veer­tig jaar voor het cen­trum gew­erkt. Het zal nog een hele klus wor­den om in zijn voet­sporen te tre­den. De plan­nen voor de natu­ur­speelplaats en het nieuwe, mul­ti­func­tionele ZNMC onderkomen op het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park spreken mij in ieder geval zeer aan. Ik heb er geweldig veel zin in om daar met dit ent­hou­si­aste team vorm aan te gaan geven!’

Joomla tem­plates by a4joomla