Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe ingang sta­tion Zaan­dam
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Op maandag 5 augus­tus opent de nieuwe ingang van de spoorover­bouwing. De toe­gang van de sta­tion­shal vanaf de kant van het cen­trum gaat dan dicht. Dit betekent dat de sta­tion­shal en de per­rons alleen nog te bereiken zijn via de spoorover­bouwing. spooroverbouwing2
De open­ing van de nieuwe entree is een grote stap naar het ein­dresul­taat. Eind 2019 is de sta­tion­shal gemod­erniseerd. Ook zijn dan de over­bouwing met de nieuwe winkels en de fiet­sen­stalling aan de Houtveld­weg klaar.

Op de spoorover­bouwing staan Zaanse huis­jes met ver­schil­lende winkels. Onder andere een bloe­men­winkel, een Smullers snack­bar en een AH to go. Op 5 augus­tus wordt ook een tijdelijke kiosk geopend. Ook zijn er plan­nen voor een grand café in de sta­tion­shal aan de kant van het centrum.

Over de spoorover­bouwing
De spoorover­bouwing is een route voor voet­gangers en fiet­sers, die aansluit op het Stad­huis­plein en de Slinger over de Houtveld­weg. Zo ontstaat een veilige en snelle verbind­ing tussen oost en west. Aan de Houtveld­weg komt ook een fiet­sen­stalling voor ongeveer 1400 fiet­sen. In maart 2018 zijn de voor­berei­dende werkza­amhe­den ges­tart. De spoorover­bouwing wordt vor­mgegeven in de typ­isch Zaanse stijl. Er komen twee transparante liften in het sta­tion ter ver­vang­ing van de huidige liften.

Meer infor­matie over de spoorover­bouwing
Hier is meer te vin­den over de werkza­amhe­den: www​.maak​sta​tion​s​ge​bied​.zaanstad​.nl/​s​p​o​o​r​o​v​e​r​b​o​u​w​i​n​g

Foto aan­geleverd

Joomla tem­plates by a4joomla