Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Word vriend van Monet of spon­sor een schilderij.
Pers­bericht


monethuisU kunt vriend wor­den van Monet in Zaan­dam.
En dat is nodig! Naast onze hard­w­erk­ende vri­jwilligers zijn donaties en vrien­den meer dan welkom, om bijvoor­beeld het Ate­lier te kun­nen gebruiken en leuke activiteiten te organ­is­eren.
Al voor 25 euro per jaar wordt u vriend van Monet! U kri­jgt daar natu­urlijk wat voor terug zoals een nieuws­brief, een rond­wan­del­ing met intro­ducé. Meer geven mag natu­urlijk ook: voor 100 euro nodi­gen we je uit voor een heuse VIP– mid­dag tij­dens de Zomer van Monet in 2021! Ook word je uitgen­odigd voor lezin­gen en bij­zon­dere evenementen.


Daar­bij lever je als vriend een onmis­bare bij­drage aan onze sticht­ing. Een kleine moeite wat voor ons heel veel betekent. Stuur een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; en word vriend van Monet! Of maak direct je bij­drage over op NL 76 RABO 0105 0010 90 t.n.v. Sticht­ing Monet in Zaan­dam o.v.v. ‘vriend’

U kunt nog steeds een schilderij van Monet spon­soren in ons Ate­lier. Voor 500 euro kunt u (met naamsver­meld­ing) een replica van een van de Zaanse Monet-​schilderijen spon­soren die bij ons in het Ate­lier hangt. We nodi­gen u graag een keer uit voor een bezoek aan het Ate­lier, voor een wan­del­ing en natu­urlijk voor de VIP-​middag tij­dens de Zomer van Monet in 2021.

Voor meer infor­matie mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto

Joomla tem­plates by a4joomla