Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stad­huis open voor spoed
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zaanstad houdt het stad­huis open voor spoed. Gemeen­telijke balies zijn vanaf komende week nog heel beperkt open. Het sys­teem van afspraken is uit­geschakeld. Voor spoed kunt u bellen met 14075 om toch een afspraak te maken.
De gemeente houdt zich vast aan de richtli­j­nen en maa­trege­len van het RIVM. Er zijn extra voorschriften voor hygiëne in het stad­huis. Zo wordt tijdelijk extra schoongemaakt.

Fiet­sen­pakhuis
Het Fiet­sen­pakhuis op de Vinken­straat is sinds afgelopen vri­jdag ges­loten. Mensen die hun fiets daar hebben staan en willen ophalen, kun­nen bellen met (0299) 469 369.


Joomla tem­plates by a4joomla