Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

10 decem­ber lancer­ing Mensenrechtenvlag

Pers­bericht

mensenrechtenvlag3Op don­derdag 10 decem­ber 2020, de Inter­na­tionale Dag van de Mensen­rechten, lanceren de Ned­er­landse anti-​discriminatievoorzieningen de Mensen­recht­en­vlag. Mensen­rechten lijken zo vanzelf­sprek­end, maar nog dagelijks staan deze rechten wereld­wijd ter dis­cussie. Ook in ons veilige, democ­ra­tis­che Ned­er­land. De Mensen­recht­en­vlag is een sym­bool voor gelijk­waardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de vlag kun­nen organ­isaties en par­ti­c­ulieren laten zien dat ze de uni­versele mensen­rechten respecteren en onder­s­te­unen. Deze vlag bestaat nog ner­gens in de wereld en is dus een uniek, Ned­er­lands initiatief.

MensenrechtenvlagDe Mensen­recht­en­vlag is een kleurig dun­doek met een door­dacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere din­gen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe ver­schil­lend we ook kun­nen zijn qua uiter­lijk: we hebben alle­maal DNA. De ontwer­per ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-​streng als uit­gangspunt. Dit com­bi­neerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensen­recht­en­vlag. De vlag benadrukt niet onze ver­schillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt.

Nu al is bek­end dat meerdere Zaans-​Waterlandse gemeen­ten en diverse organ­isaties op 10 decem­ber de vlag uithangen. Iedereen die dat wil, kri­jgt de mogelijkheid om ook mee te doen aan de lancer­ing op 10 decem­ber. Dat kan een­voudig: door de vlag te hijsen op een plek naar keuze. De vlaggen zijn te verkri­j­gen in de maten 225 x 150 cm. en 150 x 100 cm. Op de web­site www​.mensen​recht​en​vlag​.nl kunt u meer lezen over de achter­gron­den en de bestel­mo­gelijkhe­den. Voor aan­vul­lende infor­matie kunt u uit­er­aard ook terecht bij het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland.

Met vrien­delijke groet,

Erik Schaap

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

www​.bureaud​is​crim​i​natieza​ken​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla