Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zaan Ferry vaart weer!

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Vanaf april vaart de Zaan­ferry weer.
De Zaan­ferry gaat vanaf april tot en met in ieder geval sep­tem­ber 2022 varen van don­derdag tot en met zondag tussen Ams­ter­dam en Wormerveer. De ferry heeft ver­schil­lende tussen­stops waaron­der de Zaanse Schans en het Hem­brugter­rein
Lees meer op: https://​www​.zaan​ferry​.com

Vaar mee met een van onze schepen van Ams­ter­dam Cen­traal tot Wormerveer. Met tussen­stops op het Hem­brugter­rein, Zaan­dam cen­trum en natu­urlijk de Zaanse Schans!

Vaar langs tra­di­tionele molens, mon­u­men­tale pakhuizen en fab­riekspan­den. Geniet van het uitzicht en laat je ver­rassen door de rijke geschiede­nis die de Zaanstreek te bieden heeft.

Op deze dag ben ik met de kinderen meegevaren.
Opstap­pen bij het Zaanthe­ater en varen richt­ing Ams­ter­dam, langs de mooie Prins Hedrikkade. En de nieuw­bouw aan het Vis­ser­shop en Conradwerf.

PHkade

Oosterwerf1

Eerste stop: HEM
Stap uit om het mys­terieuze Hem­brugter­rein te ont­dekken. Op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, achter hoge hekken en strenge beveilig­ing, pro­duceerde de Artillerie Inrichtin­gen vanaf 1895 vuur­wapens, artillerie en muni­tie voor het Ned­er­landse leger. In 2003 wer­den de mil­i­taire func­ties van het ter­rein opge­heven en ves­tig­den zich er de eerste kun­ste­naars en cre­atieve geesten.

Na de stop Hem op het kruis­punt Zaan /​Noordzeekanaal recht­saf naar het IJ.
De Achter­sluis­polder vol met activiteiten en de prachtige Vrede (van archi­tect S.B. van Sante) kun­nen we van het water bewonderen.

Vrede1
Je ziet de in– en uit­gang van de Coen­tun­nel aan beide kan­ten. En de bedri­jvigheid van Amsterdam-​Noord met de scheeps-​werven en andere industie. Ook prachtige archi­tec­tonis­che gebouwen langs de oev­ers van Ams­ter­dam aan beide kan­ten.
Na een uur varen komen we bij het Cen­traal Sta­tion Ams­ter­dam aan, waar pas­sagiers uit– en instap­pen.
Maar wij bli­jven zit­ten en gaan weer op terug­vaart naar Zaan­dam, onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die naar de Zaanse Schans willen door­varen, kun­nen in Zaan­dam even over­stap­pen op een andere boot, maar de stew­ard gaat mee om ervoor te zor­gen dat u op tijd in de goede boot stapt.
Het was een prachtige ervar­ing, even op vakantie in eigen stad met de boot.

Een aan­rader.

https://​www​.zaan​ferry​.com

Foto’s: Plekker


Joomla tem­plates by a4joomla